Page 38 - Tekstil Teknoloji
P. 38

Microban Signs New


          Distributor Agreement with


          Tanatex Chemicals          The deal makes Microban’s entire textile product line available in Europe
          for first time and thus will strengthen their presence at European and
          global market.
          Microban International, Ltd., the  solutions provider, Tanatex Chem- tries, including the AEGIS product
                                                  ®
             ®
          global leader in textile odor control  icals B.V. Through the partnership,  line, into Europe, the Middle East and
          and prevention, agreed on a distrib- Tanatex will distribute Microban’s  Southeast Asia. Applications will in-
          utor partnership with textile chemical  entire range of odor control chemis- clude functional odor control finishes

      GÜNDEM NEWS 36
     36
          Microban, Tanatex Chemicals ile Yeni


          Distribütörlük Anlaşması İmzaladı          Anlaşma ile birlikte, tekstil ürün gamını ilk kez tam gam olarak Avrupa’da
          pazarlayacak olan Microban böylece hem Avrupa hem de küresel pazardaki
          etkinliğini güçlendirecek.


          Tekstillerde koku kontrolü ve kötü  distribütörlük anlaşması imzaladı. Bu  recek. Uygulamalar giyim, ayakkabı,
          kokuları engelleme konusunda  anlaşma ile Tanatex AEGIS ürün  ev tekstili ve teknik tekstillere uygun
                                   ®
          küresel anlamda lider konumda  grubu dâhil olmak üzere, Microban  fonksiyonel koku kontrolü aprelerini
          olan Microban International Ltd. ,  firmasının tüm koku kontrolü ürün- içeriyor.
               ®
          tekstil yardımcı kimyasal çözümleri  lerinin Avrupa, Orta Doğu ve Güney  Tekstil endüstrisinde alanlarında lider
          uzmanı Tanatex Chemicals B.V. ile  Doğu Asya’da dağıtımını gerçekleşti- iki firmanın bu ortaklığı, bölgesel an-
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43