Page 37 - Tekstil Teknoloji
P. 37

printed with pigment, reagent and  in 2002 by analyzing the needs  ject and returned to the domestic
      disperse. The model thus meets  of the industry and aiming to  market. As of now, due to the
      all the printing requirements of the  respond to the defects with the  contraction in the domestic mar-
      textile printing industry with high  best quality and competitive  ket and within the frame of our
      productivity and affordability. machines.          existing new structure, we have
                      Back then, Pimms Group, which  decided to revive our projects
      ‘We started production of a  sold a large number of machines  that we have suspended. In this
      new series under our Axia   in Turkey and countries such as  regard, I would like to state that
      brand’             Romania, Italy, Germany, Ivory  we will pass on the new dealer
      As you know, Pimms Group is the  Coast, had OEM production with  structure and we are open to all
      first company to produce the first  different brands until 2008. As  appeals from every region. In this
      320cm eco solvent machine with  a result of the global economic  direction, we started production
      its own brand named Technojet  crisis in 2008, we ended this pro- of a new series with our Axia
                                     brand. In the new series 180cm
                                     and 320cm eco solvent, 180cm
                                     and 320cm sublimation, 320cm
                                     UV and 320cm direct flag printing
                                     machines are available.
                                     These are the machines those
                                     can reach very high speeds. In
                                     order to provide application diver-
                                     sity on a wide scale, we started
                                                          GÜNDEM NEWS 35
                                     to present our Axia brand to
                                     both Turkey and the surrounding
                                     countries.           35


      ‘Axia markamız ile yeni bir serinin  Group, 2008 yılına kadar farklı markalar  ifade edeyim. Bu doğrultuda artık Axia
      üretimine başladık’      ile OEM üretim yaptırdı. 2008 yılındaki  markamız ile yeni bir serinin üretimi-
      Bildiğiniz üzere, Pimms Group ilk defa  küresel ekonomik kriz neticesinde bu  ne başladık. Yeni seride 180cm ve
      2002’de sektörün ihtiyaçlarını ana- projeyi sonlandırıp iç piyasaya dönüş  320cm eko solvent, 180cm ve 320cm
      liz ederek ve eksiklere en kaliteli ve  yapmıştık. Şu anda hem iç piyasadaki  süblimasyon, 320cm UV ve 320cm
      rekabetçi makineler ile yanıt vermeyi  daralma sebebiyle hem de mevcut  direkt bayrak baskı makineleri mevcut.
      hedefleyerek Technojet adlı kendi mar- yeni yapılanmamız çerçevesinde daha  Bu makineler, oldukça yüksek hızlara
      kası ile ilk 320cm ebadında eko solvent  önce askıya aldığımız projelerimizi  ulaşabilen makinelerdir. Çok geniş yel-
      makinesini üreten bir firma. O zaman- tekrar hayata geçirme kararı aldık. Bu  pazede uygulama çeşitliliği sağlamak
      larda Türkiye’de ve Romanya, İtalya,  bağlamda yeni bayi yapılanmasını  adına Axia markamızı hem Türkiye hem
      Almanya, Fildişi Sahili gibi ülkelere çok  hayata geçireceğimizi ve tüm bölge- de çevre ülkelerin tamamına sunmaya
      sayıda makine satışı yapan Pimms  lerden başvurulara açık olduğumuzu  başladık.                      CONDOLENCE / BAŞSAĞLIĞI

                  Kadir Eroğlu, Chairman of Onursan Vana, passed away.
                  We wish God’s mercy to Kadir Eroğlu and our condolence over the death of his
                  relatives.
                  Onursan Vana firması Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Eroğlu aramızdan ayrıldı. Kadir Eroğ-
                  lu’ya Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine de başsağlığı ve sabır dileriz.

                          Teknik Fuarcılık A.Ş – Tekstil Teknoloji Ailesi
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42