Page 32 - Tekstil Teknoloji
P. 32

Pimms Group Becomes More


          Powerful with the New Brands          Pimms Group, which has taken its course to the next level by adding more
          industrial and faster solutions to its portfolio within the frame of the new
          structuring that has been taking place since September, is doubling its
          strength with the new brands added to its organization.


          Pimms Group, which has taken  solutions to the sector with the  You have recently undertaken
          the Turkish Distributorship of HP  machines manufactured under their the distributorship of HandTop
          Latex Print and Cut Group upon  own brand. Pimms Group will pres- and Homer brands of Hanglory
          HP’s offer, will now also present the ent all these innovations in Fespa  Group. Can we get information
          small-size HP Latex Print and Cut  Eurasia Fair for the first time. We  about the reasons for choosing
          solutions to the market. In addition  have talked with Selahattin Aygüler; these brands?
          to this, they are aiming to offer  Chairman of Pimms Group, regard- Hanglory Group is China’s biggest
          better quality and more competitive ing to these ongoing developments: technology investor right now.
      GÜNDEM NEWS 30
     30


          Pimms Group Yeni Markalar ile


          Gücüne Güç Katıyor          Eylül ayından bu yana gerçekleşen yeni yapılanması çerçevesinde, sektörün ihtiyaç
          duyduğu daha endüstriyel ve daha hızlı çözümleri portföyüne ekleyerek kulvarını bir
          üst seviyeye taşıyan Pimms Group, yakın zamanda bünyesine eklediği yeni markalar
          ile gücünü katlıyor.

          HP’den gelen teklif üzerine HP Lateks  kaliteli ve daha rekabetçi çözümler  Yakın zamanda Hanglory Grup
          Bas-Kes grubunun Türkiye Distribü- sunmayı hedefleyen firma, tüm bu ye- firmasının HandTop ve Homer mar-
          törlüğünü alan Pimms Group, bundan  nilikleri ilk defa Fespa Eurasia Fuarı’nda kalarının Türkiye distribütörlüğünü
          böyle küçük ebat HP Lateks Bas-Kes  duyuracak. Biz de süregelen bu yeni  üstlendiniz. Bu markaları tercih
          çözümlerini de piyasaya sunacak.  gelişmelere ilişkin Pimms Group Yöne- etmenizin nedenleri hakkında bilgi
          Bunun yanı sıra kendi markası ile üre- tim Kurulu Başkanı Selahattin Aygüler  alabilir miyiz?
          tim yaptığı makineler ile sektöre daha  ile konuştuk:    Hanglory Group, şu anda Çin’in tekno-
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37