Page 30 - Tekstil Teknoloji
P. 30

GRINDING MACHINES       efficient with its capacity to grind  solutions received a wide recogni-
          HAS BEEN DEVELOPED      all the cots of 4 compact spinning  tion in the market. “Market success
          ACCORDING TO THE DEMAND    machine in 8 hours. All the equip- shows itself in recurring orders
          Asteks Marketing and Sales Man- ment for the grinding department  and purchases” said Ergin, he
          ager Sabri İlknur has also pointed  has been sent to Algeria. We have  also passed his impressions from
          out to the magnitude of the Algeria  provided everything for an end to  CAITME 2017 which took place
          Project. Ilknur; “We have designed  end grinding department.” Saying  in Uzbekistan in September; “We
          equipment for the grinding depart- that a long term relation has started  have finalized 6 projects since the
          ment sufficient for this spinning  with TAYPA, İlknur indicated that  beginning of the year there and we
          mill’s capacity.       strengthening their partners were  still have other projects to com-
          We made adaptations in our ma- their priority when launching into  plete. Every area of yarn production
          chine according to the demand s  new markets.       is a potential market for us and we
          of Tay Group. 202-AFT automatic  Asteks Account Manager Taner  are arming ourselves to provide the
          feeding grinding machine is very  Ergin has stated Asteks’ grinding  best service.’
      GÜNDEM NEWS 28
     28


          REKTEFİYE MAKİNELERİ TALEBE  rektefiye makinesi yüksek bir verimlilik  kazandığını dile getirdi. “Pazar başa-
          GÖRE GELİŞTİRİLDİ       sunuyor. Rektefiye dairesi için bütün  rısı tekrar eden siparişler ve alımlarla
          Asteks Pazarlama ve Satış Müdürü  ekipmanlar Cezayir’e gönderilmiş  kendisini gösteriyor” diyen Engin,
          Sabri İlknur da Cezayir projesinin  bulunuyor. Baştan sona bir rektefiye  Eylül ayında Özbekistan’da gerçekle-
          büyüklüğüne dikkati çekti. İlknur; “Bu  dairesinde olması gereken her şeyi  şen CAITME 2017 fuarında izlenim-
          iplikhanelerin kapasitesine yetebile- sunduk” dedi. TAYPA ile uzun vadeli  lerini aktardı; “Yeni makinelerimizle bu
          cek rektefiye dairesi için ekipmanlar  bir ilişkinin başladığını dile getiren  yıl başından itibaren 6 projeyi orada
          dizayn ettik. Tay Group’tan gelen  İlknur, Asteks olarak yeni pazarlara  bitirdik ve daha üzerinde konuşulan
          talebe bağlı olarak makinelerimizde  açılırken önceliklerinin partnerlerini  bir çok projelerimiz bulunmakta. İplik
          bazı adaptasyonlar yaptık. 8 saatte  güçlendirmek olduğunu belirtti.  üretiminin olduğu her alan bizler için
          4 kompakt iplik makinesinin bütün  Asteks Müşteri Temsilcisi Taner Engin  potansiyel pazardır ve en iyi hizmeti
          manşonlarını taşlama kapasitesine  ise, geliştirdikleri rektefiye çözüm- sunmak üzere kendimizi donatmış
          sahip 202-AFT otomatik beslemeli  lerinin pazarda büyük bir beğeni  bulunuyoruz.”
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35