Page 8 - Tekstil Teknoloji
P. 8

The next day we met with Markus Baumli, Marketing  Ertesi gün ilk görüşmemizi doğal ve sentetik liflerden
           Manager of Rieter, the leading brand of short fiber  ve bunların karışımlarından iplik üretimi için makineler,
           yarn production technology, which develops and pro- sistemler ve komponentler geliştirip üreten, kısa elyaf
           duces machines, systems and components for yarn  iplik üretim teknolojilerinin lider markası Rieter’ın Pazar-
           production from natural and synthetic fibers and their  lama Müdürü Markus Baumli ile gerçekleştirdik. Dünya
           blends. With 18 production facilities operating in 10  genelinde 10 ülkede faaliyet gösteren 18 üretim tesisi ile
           countries in the world and employing more than 5,000  5000’den fazla kişiye istihdam sağlayan Rieter, küresel
           people, Rieter is the unique supplier including global  çapta eğirme hazırlığı süreçlerini ve halihazırda pazarda
           spinning preparation processes and all four pointed  bulunan tüm dört uçlu eğirme süreçlerini kapsayan tek
           spinning processes currently available in the market. tedarikçi durumunda.      GÜNDEM NEWS 6
     6      Left to right / Soldan sağa: Necip Güney, Markus Baumli, Eva Haerri.


           We met with Katrin Kunz and Martina Fasano,
           Loepfe’s Marketing Officers, at the last stop of our
                                 Pazarlama Sorumluları Katrin Kunz ve Martina Fasano ile
           courtesy visits. Loepfe has pioneered many innova- Nezaket ziyaretlerimizin son durağında ise Loepfe firmasının
                                 bir araya geldik. Kurulduğu günden bu yana tekstil kalite
           tions in the field of textile quality control since its es- kontrol alanında pek çok yeniliğe öncülük eden ve elde
           tablishment and has become one of the first names  ettiği başarılarla optik iplik temizleme sistemleri alanında ilk
           in the field of optical yarn cleaning systems with such  akla gelen isimlerden birisi olan Loepfe, bugün dünyanın
           successes. And now it is recognized as a specialist
           in in the field of integral quality control systems all  her yerinde, integral kalite kontrol sistemleri konusunda
           over the world. In the respect of this recognition, half  uzman firma olarak kabul ediliyor. Öyle ki, dünya çapında
           of the world controls their yarn productions by using  gerçekleştirilen iplik üretiminin yarısı Loepfe iplik temizleme
           Loepfe yarn cleaning systems.        sistemleri kullanarak denetleniyor.

           Left to right / Soldan sağa: Semra Dindaş, Necip Güney, Katrin Kunz, Martina Fasano.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13