Page 7 - Tekstil Teknoloji
P. 7

We were a guest at Uster Technologies in the second  Turumuzun ikinci durağında Uster Technologies’e konuk
        stop of our visits. In this visit, Edith Aepli, Marketing and  olduk. Bu ziyaretimizde firmanın Pazarlama ve İletişim
        Communication Specialist of the company; Nicole Urben,  Uzmanı Edith Aepli, Pazarlama Servisi Müdürü Nicole
        Manager of Marketing Services; and Joachim Maier,  Urben ve Pazarlama Müdürü Joachim Maier bize ev
        Marketing Manager, hosted us. Developing test and mon- sahipliği yaptılar. Tekstil test süreçleri ve kalite kontrol
        itoring tools, and systems in the areas of the textile testing  konusunda geliştirdiği test ve izleme araç ve sistemle-
        processes and quality control, the Uster Technologies is
        a worldwide leading company that sets the standards of  riyle kullanımı kolay ve yenilikçi teknolojilerin standartlarını
        innovative and easy-to-use technologies and offers Uster  belirleyen Uster uzman danışmanlık ve eğitim hizmetleri
        expert consultancy and training services.  de sunan dünya çapında lider bir firma.                                                          GÜNDEM NEWS 5


        Left to right / Soldan sağa: Edith Aepli, Necip Güney, Nicole Urben, Joachim Maier ve Frank Stoll  5        Our last stop in the first day of our visits was SSM. The  Ziyaretlerimizin ilk günündeki son kapımız SSM idi.
        SSM, which will carry on its activities under the umbrella  Geçtiğimiz haftalarda imzalanan sözleşme ertesinde artık
        of Rieter following the contract signed in the past weeks,  faaliyetlerine Rieter şemsiyesi altında devam edecek olan
        is now the number one in the world on the market for  SSM, hassas sarım makinelerinde pazarın küresel çapta
        precision winding machines. In addition to this, SSM, one  bir numaralı ismi. Boyama, dokuma ve dikiş ipliği hazırlığı
        of the world’s leading suppliers of the precision winding  alanlarında hassas sarım makinelerinde dünyanın lider
        machines in the areas of dyeing, weaving and sewing  tedarikçisi olan SSM’nin öne çıktığı bir diğer önemli nokta
        yarn preparation, is successful in the individual business  ise filament iplik üretimindeki münferit iş kollarındaki başarısı.
        lines of filament yarn production. Here we also interviewed  Burada da CEO Davide Maccabruni, Bölge Satış Müdürü
        Davide Maccabruni, CEO; Önder Güneş, Regional Sales  Önder Güneş ve Pazarlama Sorumlusu Thomas Elsener ile
        Manager; and Thomas Elsener, Marketing Officer. görüştük.

        Left to right / Soldan sağa: Önder Güneş, Necip Güney, Thomas Elsener , Davide Maccabruni.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12