Page 6 - Tekstil Teknoloji
P. 6

Textile Technology Tekstil


          Magazine was in                Teknoloji Dergisi


          Switzerland                  İsviçre’deydi
          We paid a courtesy visit on textile      Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz İsviçre
          technology manufacturers during        ziyaretimiz dâhilinde, 20 yıldan uzun
          our visit to Switzerland in July. These    süredir işbirliği içerisinde olduğumuz tekstil
          manufacturers are Benninger, Uster, SSM, teknolojileri üreticilerinden Benninger,
          Rieter, and Loepfe, with whom we have     Uster, SSM, Rieter ve Loepfe firmalarına
          been collaborating for over 20 years.     nezaket ziyaretlerinde bulunduk.


          We as Textile Technology Magazine were in Switzerland  Tekstil Teknoloji Dergisi olarak geçtiğimiz ay İsviçre’deydik.
          last month. On 3-4 July 2017, we made visits to the  3-4 Temmuz 2017 tarihlerinde, 20 yıldan uzun süredir
          textile technology manufacturers with whom we have  işbirliğini içerisinde bulunduğumuz, tekstil teknolojileri
          been in cooperation for over 20 years. Our visit was  üreticisi firmalara ziyaretlerde bulunduk.
          paid by Necip Güney, President Publisher of our maga- Dergimiz İmtiyaz Necip Güney ve Dış İlişkiler Uzmanı
          zine, and Semra Dindaş, Foreign Relations Expert, who  Semra Dindaş tarafından gerçekleştirdiğimiz ziyaretleri-
          were accompanied by Frank Stoll, IFF Media Marketing  mizde, Avrupa Temsilcisi IFF Media Pazarlama Direktörü
      GÜNDEM NEWS 4
     4     Director of the Representative in Europe, and Eva Haer- Frank Stoll ve Medya Planlama Sorumlusu Eva Haerri de
                                 bize eşlik etti.
          ri, Media Planning Officer.           Our first stop in our visits was Benninger AG. Benninger,
                                 yılı aşkın süredir küresel branşları ve servis temsilci-
           a leading partner of the textile industry with its global
           branches and service representatives for more than 150  Ziyaretlerimizde ilk durağımız Benninger AG oldu. 150
                                 leriyle tekstil endüstrisinin lider ortağı olan Benninger,
           years, develops and manufactures textile finishing ma- tekstil terbiye makineleri ve kord üretim tesisleri
           chines and cord production facilities. In addition to these,  geliştirmenin ve üretmenin yan ısıra komple sistem çö-
           it provides complete system solutions. Peter Vormbruck,  zümleri sağlıyor. Makine, tesisler ve diğer sanayilerdeki
           the Regional Sales Director, and Katrin Faeh, the Group  uzun yıllara dayanan tecrübesi neticesinde kontrol ve
           Management Assistant, were the names we have visited  otomasyonda yüksek bilgiye sahip olan Benninger
           in the Benninger business, which has an in-depth and vast  firmasında görüştüğümüz isimler Bölge Satış Direktörü
           knowledge in control and automation with a many years of  Peter Vormbruck ile Grup Yönetim Yardımcısı Katrin
           experience in machinery, plants and other industries. Faeh idi.
           Left to right / Soldan sağa: Frank Stoll, Necip Güney, Peter Vormbruck ve Katrin Faeh.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11