Page 5 - Tekstil Teknoloji
P. 5

#onthewaytosuccessitm

          Your ‘pocket’ exhibition


            #basariyagidenyoldaitm

                Fuar ‘cebinizde’


                                            Necip GÜNEY


         T  extile sector, the driving force of our economy,  E konomimizin itici gücü tekstil sektörü, geride

           continued to grow in July too. According to the
                                 bıraktığımız Temmuz ayında da büyümesini sür-
                                 dürdü. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından
           official announcement made by the Turkish Ex-
         porters Assembly (TIM), textile and raw materials sector  açıklanan resmi verilere göre, tekstil ve hammaddeleri
         export figures reached USD 604.8 million from USD  sektörü ihracat rakamları 517.4 milyon dolardan 604.8
         517.4 million, which corresponds to a 16.9% yearly  milyon dolara çıktı ki bu yıl bazlı %16.9’luk bir büyümeye
         based growth. Similarly, July 2017 exports of apparel  karşılık geliyor. Benzer şekilde geçtiğimiz yılın Temmuz
         sector, which closed July 2016 with $ 1.24 billion,  ayını 1.24 milyar dolarlık ihracatla kapatan hazır giyim ve
         rose by 19% to $ 1.48 billion. Proportionate to these  konfeksiyon sektörünün Temmuz 2017 ihracatı ise %19
         optimistic figures, Turkish companies also put their new  seviyesinde bir yükseliş ile 1.48 milyar dolar olarak ger-
         investments into practice in the direction of future plans  çekleşti. Bu iyimser rakamlarla orantılı, Türk firmaları da  3
         such as capacity increase and technological renewal. kapasite artırımı ve teknolojik yenilenme gibi ileriye dönük  BAŞYAZI VIEW
         Parallel to these beautiful improvements in our econo- planları doğrultusunda yeni yatırımlarını hayata geçirdiler.
         my, we have left behind a fairly active and productive  Ekonomimizdeki bu güzel gelişmelere paralel biz de
         month as Textile Technology. In addition to sharing  Tekstil Teknoloji olarak oldukça hareketli ve verimli bir ayı
         the important news of our industry with you like every  geride bıraktık. Her ay olduğu gibi bu ay da sektörümüz-
         month, we also indited a comprehensive file for the Indi- de yaşanan önemli gelişmeleri sizlerle paylaşmamızın
         an textile sector in our special section. One of the most  yanı sıra özel bölümümüzde de Hindistan tekstil sektö-
         important events of the last month was the courtesy  rüne yönelik kapsamlı bir dosya kaleme aldık. Geçtiğimiz
         visits we have organized for our business partners in  ayın önemli olaylarından birisi de uzun yıllardır iş birliğini
         Switzerland, where we have been in business for many  sürdürdüğümüz İsviçre’deki iş ortaklarımıza düzenlediği-
         years. And our best news is the latest: ITM Exhibition’s  miz nezaket ziyaretleri idi.
         mobile application, which we have arranged with 5  En güzel havadisi ise en sona sakladık: 5 farklı dil desteği
         different language support (Turkish, English, German,  (Türkçe, İngilizce, Almanca, İtalyanca ve Çince) ile
         Italian and Chinese), will take its place in both AppStore  hazırladığımız ITM Exhibition mobil uygulamamız bu ay
         and Google Play this month. This way, iOS and Android  içerisinde, hem AppStore hem de Google Play’deki yerini
         users will be able to access all the information about  alacak. Böylece iOS ve Android kullanıcıları, akıllı telefon
         ITM via mobile devices such as smartphones and tab- ve tablet gibi mobil cihazları üzerinden ITM’e yönelik tüm
         lets, and they will be able to follow all the developments  bilgilere erişebilecek ve fuarımız hakkındaki tüm gelişme-
         about our exhibition.           leri yakından takip edebilecekler.
         In brief one more step #onthewaytosuccessitm. Kısacası #basariyagidenyoldaitm bir adım daha
         Yes; the news above we mentioned and many more  ilerledik!
         are waiting for you on the next pages. We enjoyed the  Evet; yukarıda bahsettiklerimiz ve çok daha fazlası ilerle-
         preparation very much, hopefully you will get the same  yen sayfalarda sizleri bekliyor. Biz hazırlarken büyük keyif
         pleasure while you are reading.      aldık umarız siz de okurken aynı keyfi alırsınız.


         Enjoy your reading…            Keyifli okumalar…
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10