Page 40 - Tekstil Teknoloji
P. 40

A Very ‘Colorful’ Partnership


          From Archrome And Mintmoda          Trend forecaster Mintmoda and color leader Archroma partner to advance
          the heighten impact of color in fashion.

          The unprecedented effects of social companies in color creativity. color business with a readily avail-
          media and direct-to-consumer  Combining Archroma’s scientific  able, time-efficient color man-
          commerce drive the need for high- color expertise with MintMo- agement system and MintModa’s
          ly-visual apparel through the artful  da’s clear, narrative-driven color  ColoRevolution offers highly-curat-
          use of color.         forecasts provides fashion and  ed color analysis and direction on
          Fashion forecaster MintModa and  design-related industries with an  its cloud-based subscription trend
          Archroma, a global leader in color  actionable and trend-right color  service.
          and specialty chemicals, announce  resource.Launched last year, Color  Because color plays a starring role
          a new strategic partnership leverag- Atlas by Archroma offers 4320 new  in the visual language of social
          ing the respective strengths of both shades, extending their custom  media, carefully chosen palettes

      GÜNDEM NEWS 38
     38
          Archrome ve Mintmoda’dan Çok


          ‘Renkli’ Bir Ortaklık
          Trendleri belirleyen Mintmoda ile renk lideri Archrome, rengin moda üzerindeki etkisini
          geliştirmeyi hedefleyen yeni bir ortaklığa imza attılar.

          Sosyal medyanın inkâr edilemez etkisi  bilimsel renk uzmanlığı ile MintModa’nın  ise bulut tabanlı abonelik trend servisi
          ve doğrudan tüketiciye yönelik gerçek- net ve ihtiyaca özel renk seçimleri moda üzerinden oldukça detaylı renk analizi
          leştirilen ticaret, rengin sanatsal kullanımı ve tasarıma ilişkin endüstrilere, üzerinde  ve yönlendirmesi sunuyor.
          aracılığı ile görsel giyim ihtiyacını da  çalışılabilir ve trendlere uyumlu renk  Renk sosyal medyanın görsel dilinde
          şekillendiriyor. Modanın trend belirleyicisi kaynağı sağlayacak.  belirleyici bir rol oynadığı için dikkatli
          MintModa ile renk ve özel kimyasallarda Archroma, geçtiğimiz yıl tanıtımını  seçilmiş renk paletleri bağlantıya ge-
          küresel bir lider olan Archroma arasında gerçekleştirdiği, 4320 yeni gölge  çilen yeni nesil müşterileri yakalamak
          kurulan ortaklıkla birlikte, her iki şirket de sunan Colar Atlas ile mevcut özel renk  için vazgeçilmez.
          renk yaratıcılığındaki güçlü yönlerini bir- çalışmasını kullanıma hazır ve zaman  MintModa’nın kurucusu ve yaratıcı
          leştiren yeni bir stratejik karara imza attı.  tasarruflu renk yönetim sistemi ile geniş- yönetmeni Sharon Graubard konuya
          Bu yeni ortaklıkla birlikte, Archroma’nın  letirken, MintModa’ya ait ColoRevolution ilişkin açıklamasında şunları belirti-
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45