Page 37 - Tekstil Teknoloji
P. 37

many cases, we have developed in  The whole textile value-added  ness and private world rapidly.
       cooperation with you, our busi- chain will be optimised by intel- Indicating that the most impor-
       ness partners, have been a de- ligent systems, automation and  tant difficulties facing the textile
       cisive factor in our success over  lean processes.’    machinery sector are sustainabil-
       the last 80 years. Innovations will             ity and efficient use of resources,
       also be important in the future,  ‘WE CARE ABOUT YOUR   Preßl stated that as MAYER,
       and there will be a demand not  FUTURE’          they are always sensitive to all of
       only for progressive, technical  Mayer CFO, who spoke on top of these things and that they always
       systems but also for innovative  Gartner, Helmut Preßl underlined  keep their eyes on the extra value
       services, processes, new organi- the importance of digitalization  of the customers, saying that
       sational structures and new ways in this context and stressed that  “we care about your future”, the
       of operating.         this situation changed both busi- motto of the company.                                                          GÜNDEM NEWS
                                                     35
           Another highlight from the                                 35
         celebration: The musician Alex
         Auer, was also inspired by the
       noise of the machines and created
        the Sound of Innovation, a piece
          for the guitar and high-tech
             production technology.


       makineleri sektörünün karşısında duran
       en önemli güçlüklerin sürdürülebilirlik ve
       kaynakların verimli kullanımı olduğunu
       belirten Preßl, MAYER olarak tüm bunların
       üzerinde hassasiyetle durduklarını ve
       şirket mottoları olan ‘biz sizin geleceğinizi
       önemsiyoruz’ düsturunca da her zaman
       tek gözlerini müşterilerine ekstra değer
       sağlamaya ayırdıklarını ifade etti. Konuş-
       masının sonunda iş ortaklarına hitaben,  Tanıtımda dikkat çeken bir diğer detay ise, müzisyen
       ‘sizler olmasaydınız asla bu kadar başarılı  Alex Auer’in makinelerin gürültüsünden aldığı ilhamla
       olmayacağımızı biliyorum’ diyen Preßl, ta  bestelediği Sound of Innovation isimli gitar parçasıyla
       ilk kurucuları olan Karl Mayer’den bugüne  müziği ve yüksek teknoloji üretimi teknolojisini
       değin temel ilkelerinin müşterilerle yakın  harmanlaması oldu.
       işbirliği ve ana pazarlarında şubeler açmak
       olduğunu ifade etti.
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42