Page 30 - Tekstil Teknoloji
P. 30

Beneks Maintains Its


          Permanency With The Importance


          It Gives To Innovation          Continuing its activities in a factory with 2000 square meters closed area,
          Beneks has a history of 30 years with its innovations. The success of Beneks,
          which has grown exponentially in this period, is the secret hidden in making
          the right investments in time.

          Beneks, whose founders are com-               share in the market of the dying
          posed entirely of engineers, has been            machines. Exporting 65% of its
          serving the textile sector continuously           production, it represents Turkey in its
          since 1988. Also; Beneks, which               export markets best. Hüseyin Birben,
          specializes in finishing and fabric             the General Manager of Beneks, the
          preparation machines used in the               unique brand of our country, has had
          fabric dyeing mills and who has a say            important explanations about how
          in the sector with its acquired market            they have continuously grown in the
          share, added the group of its textile            sector by following the path of suc-
          dyeing machine to its product range             cess for many years while answering
      GÜNDEM NEWS 28 it targets the customer profile which  Hüseyin Birben 30 YEARS OF THE
     28    in 1998. Following the principle of             the questions of the Textile Technolo-
                                        gy Magazine.
          “Competition is not in Price but in
          Quality” as a way of doing business,
                                        SUCCESSFUL PAST
          is interested in quality and quality
                                        Beneks’ General Manager Hüseyin
          results, rather than getting more
                         Beneks General Manager / Genel Müdürü

          Beneks, İnovasyona Verdiği


          Önemle Kalıcılığını Sağlıyor          2000 m kapalı alana sahip fabrikasında faaliyetlerini sürdüren Beneks,
              2
          inovasyonlarıyla 30 yıllık bir geçmişe sahip. Bu sürede katlanarak büyüyen Beneks’in
          başarısının sırrı, doğru yatırımları zamanında yapmada saklı.


          Kurucularının tamamı mühendisler- eden Beneks, ihracat yaptığı pazarlar- tekstil sektörüne atılır. Sonrasında
          den oluşan Beneks, 1988 yılından  da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ediyor. Beneks hayata geçer. Ama Birben’in
          beri kesintisiz olarak tekstil sektörüne  Ülkemizin değerli markası Beneks’in  aklında her zamana büyük olmak değil
          hizmet veriyor. Kumaş boyahanelerinde Genel Müdürü Hüseyin Birben, Tekstil  kalıcı olmak vardır. “1988’den bu yana
          kullanılan apre ve kumaş hazırlama  Teknoloji Dergisinin sorularını yanıtlar- büyüyerek devam ettik. Her zaman
          makineleri konusunda uzmanlaşmış  ken uzun yıllar başarılı bir şekilde sek- üzerine ekleyerek yolumuza devam et-
          ve elde ettiği pazar payı ile sektörde  törde büyüyerek yollarına nasıl devam  tik. Bu çok önemli bir konudur. Benim
          söz sahibi olan Beneks, 1998 yılında  ettiklerine dair önemli açıklamalarda  iş ahlakım işi ya tam hakkıyla yapmak
          ürün gamına, kumaş boyama makine  bulundu.          ya da hiç yapmamayı gerektirir. Sürekli
          grubunu da dahil ediyor. “Rekabet               kendimizi yenilememiz ve inovasyo-
          Fiyatta Değil Kalitededir” ilkesini iş  30 YILLIK BAŞARILI BİR GEÇMİŞ na verdiğimiz önem bizi ayakta tutan
          yapış biçimi olarak belirleyen Beneks,  Beneks Genel Müdürü Hüseyin Birben unsurlardır.” diyen Birben ticarette para
          boyama makinelerinde pazardan daha  İTÜ Petrol Mühendisliği mezunu.  politikasının kalitenin ardından gelemsi
          çok pay almak yerine, kalite ve kaliteli  Üniversiteden sonra üç yıl petrol  gerektiğini savunanlardan “Biz Beneks
          sonuçlara ilgi duyan müşteri profilini  mühendisliği yapan Birben, yurtdışına  olarak rekabet fiyatta değil kalitede olur
          hedef seçiyor. Üretiminin %65 ini ihraç  açılmak hedefiyle kuzeniyle birlikte  diyoruz her zaman. Fiyat politikası da
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35