Page 28 - Tekstil Teknoloji
P. 28

Huge Investment of 12.8 Billion TL


          In SASA: The Goal Is To Become


          A Global Polyester Giant!
          Erdemoğlu Holding, number one of the world in producing machine-made carpet
          piece and the worldwide pride of Turkey, is currently getting ready to meet 3 % of
          world polyester production alone and started to make a huge investment of 12.8
          billion TL in SASA, another source of national pride.


          Erdemoglu intends to meet 3 %  WE WILL PRODUCE THE RAW   nurtured. In this respect, the results
          of world polyester production by  MATERIAL OURSELVES FROM  of the fast-paced and productivity-ori-
          SASA, which it bought from Sabancı NOW ON          ented works were soon reflected in
          Holding in 2015, and is preparing to  In fact, the technological basis of  the figures. Following this, the turn of
          invest $ 3.658 billion, i.e. 12 billion  SASA, which was bought from  major investment projects came. In
          803 million TL, which is expected to  Sabancı with a professional techni- this sense, the move to launch such
          be completed within 8 years.  cal staff and know-how, had to be  projects began after the decision

      GÜNDEM NEWS 26
     26          SASA’ya 12.8 Milyar TL’lik Dev Yatırım:


          Hedef, Küresel Polyester Devi Olmak!          Dünyanın bir numaralı parça makine halı üreticisi olan, Türkiye’nin küresel çaptaki
          medar-ı iftiharlarından Erdemoğlu Holding, şimdi de dünya polyester üretiminin
          %3’ünü tek başına karşılamak için kolları sıvadı ve bir diğer milli gururumuz olan
          SASA’ya 12.8 milyar liralık dev bir yatırım başlattı.

          2015 yılında Sabancı Holding’ten satın  yatırım yapmaya hazırlanıyor. SA’nın beslenmesi gereken ayağı tekno-
          aldıkları SASA ile dünya polyester üre-            loji idi ki, hızla yapılan verimlilik odaklı
          timinin %3’ünü tek başına karşılamayı  ARTIK HAMMADDEYİ KENDİMİZ  çalışmaların neticeleri de rakamlara kısa
          hedefleyen Erdemoğlu, 8 yıl içerisinde  ÜRETECEĞİZ      sürede yansıdı. Bunun ertesinde de sıra
          tamamlanması öngörülen 3.658 milyar  Zaten Sabancı’dan oldukça sağlam bir  büyük yatırım projelerine geldi. Geçti-
          dolarlık yani 12 milyar 803 milyon liralık  teknik kadro ve know how ile alınan SA- ğimiz yıl itibarı ile elyaf yatırımına yönelik
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33