Page 24 - Tekstil Teknoloji
P. 24

Mayer & Cie Awarded 2017


          German Brand ‘Special Mention’          Mayer & Cie, a circular knitting machine manufacturer, one of the best in
          the German brand landscape, deserves the ‘Special Mention’ award for
          brand management at this year’s German Brand Awards.

          At the awards ceremony held in Berlin already reached a high level with our  categories ranging from Best of Best
          on June 29, a total of eight compa- brand strategy and that we are in the  and Gold to Winner and Special Men-
          nies, including Kyocera and Motel  best company of others from whom  tion, the initiator, the Design Council,
          One, as well as Mayer & Cie, took the  we can definitely still learn a thing or  aims to discover and present brands
          podium to receive their awards. These two.”         and brand makers. That is why only
          companies, which are described as              companies that have been nominated
          ‘Best of the Best’, have also been  BEST OF THE BEST!    by the German Brand Institute, its
          entitled to introduce themselves as  With the German Brand Awards and  brand scouts and expert bodies can
          ‘Sustainable Brand of the Year’ and             compete. The winners are chosen by
          ‘Brand Innovation of the Year’ due to            an independent jury of brand experts
          their success.                        in different disciplines, including
                                        professors of design and business
          ALREADY KNOWN; HAVE BEEN                   representatives with a background in
      GÜNDEM NEWS 22 for corporate development, is delight- Sebastian + Marcus Mayer German Brand Award inter alia how much the brand sets
     22    REGISTERED!                         marketing and brand management.
                                        They take a close look at brand-typi-
          Sebastian Mayer, Mayer & Cie. Man-
                                        cal features and presence and check
          agement Board member responsible
          ed not only with the award itself. “It
                                        itself apart from the competition and
                                        how independent it is.
          makes it clear,” he says, “that we have


          Mayer & Cie, 2017 Alman Markası


          ‘Özel Mansiyon’ Ödülünü Kazandı          Alman marka peyzajının en iyilerinden birisi olan, yuvarlak örgü makinesi üreticisi
          Mayer & Cie, bu yılki Alman Marka Ödülleri’nde marka yönetimi ile ‘Özel Mansiyon’
          ödülüne layık görüldü.


          29 Haziran’da Berlin’de yapılan ödül  yarattığı memnuniyetin de ötesinde,  Alman Marka Enstitüsü ve buraya bağlı
          töreninde aralarında Mayer & Cie’nin  kazandıkları ödülün ‘zaten bilineni  marka izcileri ile uzmanlar tarafından
          yanı sıra Kyocera ve Motel One’ın da  tescillemesinden’ ötürü çok mutlu  aday gösterilen şirketlerin katılımcı
          yer aldığı toplam sekiz firma ödüllerini  olduklarının altını çizdi. Ödülle birlikte,  olmaya hak kazandığı Marka Ödülle-
          almak için kürsüye çıktı. ‘En İyinin En  marka stratejileri ile eriştikleri yüksek  ri’nde kazanan isimler bağımsız bir jüri
          İyisi’ olarak nitelendirilen bu firmalar,  seviyenin açıkça ortaya çıktığını belirten tarafından belirleniyor.
          gösterdikleri bu başarı sebebiyle  Mayer, hala kendilerinden bir şeyler  Aralarında tasarım profesörleri ile pa-
          kendilerini ‘Yılın Sürdürülebilir Markası’  öğrendikleri diğer iyi şirketler arasında  zarlama ve marka yönetiminde geçmişi
          ve ‘Yılın Marka İnovasyonu’ olarak tanıt- yer almanın da kendilerini ayrıca sevin- olan ticari temsilcilerin de yer aldığı
          maya da hak kazanmış oldular. dirdiğini vurguladı.      farklı disiplinlerden marka uzman-
                                         larından oluşan jüri üyelerinin karar
          ZATEN BİLİNEN TESCİLLENMİŞ   EN İYİNİN EN İYİSİ!      aşamasında göz önünde bulundurduk-
          OLDU!             Alman Tasarım Konseyi tarafından, En  ları en önemli kriterler ise markanın tipik
          Mayer & Cie Yönetim Kurulu Üyesi ve  İyinin En İyisi, Altın Kazanan ve Özel  özellikleri, sunumu, rekabette kendini
          Şirket Geliştirme Sorumlusu Sebastian  Mansiyon kategorileri altında dağıtılan  ne derece ayrı tutabildiği ve ne oranda
          Mayer, ödül töreninde yaptığı konuş- ödüllerin hedefi markaların ve marka  bağımsız kalabildiği gibi unsurlar olarak
          mada, ödül kazanmanın kendilerinde  yapımcılarının keşfi ve tanıtımı. Sadece  sıralanıyor.
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29