Page 20 - Tekstil Teknoloji
P. 20

New ACIMIT President


          Alessandro Zucchi          There has been a shift in seats at the top management of ACIMIT, the
          Association of Italian Machinery Manufacturers for the Textile Industry. The
          members’ assembly held this past 27 June called on Alessandro Zucchi to
          succeed Raffaella Carabelli as President of ACIMIT.


          Born in 1958 in the Bergamo                 as Vice President of Raffaella Car-
          province of Italy, Zucchi is married             abelli for two years, has served
          with two children. Zucchi has                in ACIMIT’s Cematex delegation
          been working in the textile ma-               since 2015.
          chinery sector for many years and               According to the election results,
          currently serves as General Man-               Alessandro Zucchi, the successor
          ager and partner in Ferraro, which              of Raffaella Carabelli who suc-
          is currently producing finishing               cessfully fulfilled her presidency
          machinery. He also serves as Ex-               for the past four years, will be
          ecutive Vice President of BUROC-               accompanied by the new Vice
          CO Valvole, another company in                Presidents Federico Businaro (Iso-
      GÜNDEM NEWS 18 Zucchi, who has been actively  Alessandro Zucchi Group), Andrea Piattelli (Unitech)
     18    the sector, who is a shareholder at             tex, Santex Rimar Group), Cris-
                                        tian Locatelli (Marzoli, Camozzi
          the same time.
                                        and Michele Riva (Reggiani Mac-
          involved in the association for a
          long time and has been serving
                                        chine) in his new assignment.
                         ACIMIT President / Başkanı

          Yeni ACIMIT Başkanı


          Alessandro Zucchi          Tekstil Endüstrisi İtalyan Makine Üreticileri Birliği ACIMIT’in tepe
          yönetiminde nöbet değişimi yaşandı. 27 Haziran tarihinde üyeler meclisi
          tarafından yapılan seçimle Raffaella Carabelli’nin yerini alan Alessandro
          Zucchi yeni başkan olarak dümenin başına geçti.


          1958 yılında İtalya’nın Bergamo  Dernek içerisinde uzun bir süreden  yeni görevinde eşlik edecek Başkan
          vilayetinde dünyaya gelen Zucchi,  beri aktif olarak görev alan ve geçtiği- Yardımcıları ise yapılan seçim doğrul-
          evli ve iki çocuk babası. Uzun yıllardır  miz iki yıl boyunca da selefi Raffaella  tusunda Federico Businaro (Isotex,
          tekstil makine sektöründe görev alan  Carabelli’ye Başkan Yardımcısı olarak  Santex Rimar Grubu), Cristian Loca-
          Zucchi, halihazırda terbiye makinesi  destek veren Zucchi yine 2015 yılından telli (Marzoli, Camozzi Grubu), Andrea
          üretimi yapan Ferraro’da Genel Müdür  beri ACIMIT’in Cematex’deki heyetinde Piattelli (Unitech) ve Michele Riva
          ve ortak olarak görev almasının yanısıra görev aldı. Geçtiğimiz dört yıl boyun- (Reggiani Macchine) olarak belirlendi.
          aynı zamanda hissedarı da olduğu sek- ca başkanlık koltuğunda oturan ve
          tördeki bir diğer şirket olan BUROCCO görevini başarıyla ifa eden Raffaella  İTALYA’DAN IRANTEX 2017
          Valvole’in de Genel Müdür Yardımcılığı- Carabelli’nin yerini alan çiçeği bur- KATILIMI
          nı yürütüyor.         nunda başkan Alessandro Zucchi’ye  ACIMIT, İtalyan Ticaret Ajansı ile or-
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25