Page 18 - Tekstil Teknoloji
P. 18

DiloGroup’s Turkey Sale Success
          DiloGroup, on the exhibition Techtextil in Frankfurt, was able to conclude two
          orders for machine deliveries to Turkey.

          One complete installation consisting  for backsheet products, used e. g. in line consists of opening and blending
          of fibre preparation, card feeding  baby diapers, sanitary napkins and  equipment, a MultiFeed card feeder,
          MultiFeed and a wide working width  adult incontinence products.. Merkas MultiCard and lap drafter, DLS cross-
          card will be delivered in February  delivers its products to domestic and lapper and highspeed Hyperpunch
          2018 to Merkas Tekstil San. ve Tic  foreign markets and increases its  needle looms in large working width.
          A. S. Merkas Tekstil is in the hygiene  production capacity and variety with  Delivery is scheduled for March
          sector and produces carded respec- the aid of the new production line. 2018. With the investment in the
          tively air-through bonded high loft  Hassan Tekstil San. ve Tic. A.S. pro- new line Hassan Tekstil will improve
          nonwoven products such as Acqui- duces nonwovens which are used e.  the product quality and increase its
          sition Distribution Layer (ADL), tops- g. in the automotive, as wipes, insu- production capacity. Both companies
          heet, textile edge and ATB facings  lation products and geotextiles. The  belong to the Hassan Group.


      GÜNDEM NEWS 16
     16          DiloGroup’tan Türkiye Satış Başarısı          DiloGroup, Frankfurt’taki Techtextil fuarında, Türkiye’ye iki makine teslimatı için iki
          anlaşma imzalandı.

          Elyaf hazırlığı, MultiFeed tarak besleme  ven ürünler üretiyor. Bu ürünler; bebek  Hat; açma ve karıştırma ekipmanı, bir
          ve geniş bir çalışma genişliği olan tarak- bezleri, sağlığa uygun kadın petleri ve  MultiFeed tarak besleyici, MultiCard ve
          tan oluşan ilk kurulumun teslimatı Şubat inkontinans yaşlılara yönelik üretilen  vatka hazırlayıcı, DLS crosslapper ve
          2018’de Merkas Tekstil San. ve Tic A.  ürünlerde kullanılıyor. Merkas, ürünlerini  büyük çalışma genişliğine sahip yüksek
          Ş.’ye yapılacak. Hijyen sektöründe yer  yurtiçi ve yurtdışı pazarlarına, yeni üretim hızda Hyperpunch iğne tezgâhlarından
          alan Merkas Tekstil, arka tabaka ürünleri hattının yardımıyla üretim kapasitesini ve oluşan kurulum Mart 2018’de gerçek-
          için ATB astarlar, üst tabaka, tekstil  çeşitliliğini artırmak suretiyle dağıtıyor.  leştirilecek.
          kenarı ve Emme Dağıtım Katmanı (ADL  Hassan Tekstil San. ve Tic. A. Ş.,  Yeni hatta yaptığı yatırımıyla Hassan
          - Acquisition Distribution Layer) gibi  otomotiv sektöründe, mendil, yalıtım  Tekstil ürün kalitesini yükseltecek ve üre-
          ayrı bir şekilde taranmış hava vasıtası  ürünleri ve jeo-tekstiller olarak kulla- tim kapasitesini artıracak. Her iki şirket
          ile bağlanmış yüksek tavanlı nonwo- nılmakta olan nonwovenları üretiyor.  de Hassan Grubuna aittir.
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23