Page 17 - Tekstil Teknoloji
P. 17

filter pads and food wrapping materials. Thus, ADVANSA
      obtained recently an official statement from the reputable
      Federal Food and Drug Administration (FDA) of the USA, a
      nonobjection letter, confirming ADVANSA´s fibres made of
      100% recycled feed material being safe for food contact
      end uses. And with no lower aspirations, ADVANSA offers
      the same safety level for the base fibres for fleece wall-
      paper that are essential for superior properties compared
      to conventional paper. This FDA non-objection letter for
      the recycling process marks an important milestone for
      ADVANSA, being the first fibre supplier ever awarded for
      their products. At ADVANSA business strategies are based
      on investing in safety, health and environment beyond
      requirements. The company is taking all necessary steps
      during its daily operations to ensure strong environmental
      protection and offers high-quality fibres which comply with
      applicable environmental, health and safety regulations.
      Being a supplier of several industries such as the nonwo-
      ven wallpaper industry, ADVANSA offers creative solutions
      to manufacturers with its FDA-conform fibres.
                                   USTER QUANTUM 3
                                       ®
                                   Yıldönümü Sürümü
                                   Kalite ve moda birlikteliğinin sinerjisine ayak uydurun
                                   Moda hızla değişmekte, bu yüzden iplikçiler, doğru
                                   iplikler seçerek, hızlı hareket etmelidir. Heyecan verici
                                   renkler ve stiller, esnek kumaşlar... müşteri ne isterse.

                                   USTER QUANTUM 3 Yıldönümü Sürümü, iplikçilerin
                                      ®
                                   modanın yarattığı sinerjiye güvenle ayak
                                   uydurmalarına olanak tanır. Onun özel yeni
                                   özellikleri, trendy ve aynı zamanda kaliteli olmayı
                                   temin eder.

                                   Özlü iplikler, streç ve fantezi efektli tasarım denimler
      yabiliyor. Bu bağlamda firma geçtiğimiz günlerde, ABD’nin  için önemlidir. Özlü İplik Temizleme özelliği, öz
      saygın bir kurumu olan Federal Gıda ve İlaç İdaresi’nden
      (FDA), ‘ADVANSA’nın % 100 geri dönüştürülmüş besleme   komponenti eksik veya merkez dışı olduğunda, çirkin
      materyalinden elde edilen liflerin gıda ile temas halindeki  görünümlü ve maliyetli sonuçlara engel olur.
      son kullanımları esnasında güvenli olduğunu onaylayan bir
      mektup aldı. Ayrıca ADVANSA, polar duvar kâğıtlarının, gele- Yaratıcı trendler, aynı zamanda renk tutarlılığına
      neksel kâğıtlara kıyasla daha üstün özelliklere sahip olmasını  dayanır – fakat iplik işletmesindeki hatalar, farklı
      sağlayan temel lifler için de aynı güvenlik seviyesini, kaliteyi  renkli kopsların karışarak ipliği mahvetmesine sebep
                                         ®
      düşürmeksizin, sunabiliyor.               olabilir. USTER QUANTUM 3 Renk ve Renk Tonu
      FDA’nın geri dönüşüm sürecine yönelik bu mektubu, AD-  Varyasyonu özelliği, en küçük sapmaları bile tespit
      VANSA için, ürünleri dolayısı ile şimdiye kadar ödüllendirilen  ederek riski ortadan kaldırır.
      ilk fiber tedarikçisi olması babında oldukça önemli bir dönüm
      noktası. ADVANSA’da iş stratejileri, gerekliliklerin ötesinde,  Dünya çapındaki iplik işletmeleri USTER QUANTUM 3
                                                    ®
      emniyet, sağlık ve çevreye yönelik yapılan yatırımlara da- ve onun akıllı iplik temizlemesi ile çoktan yeni
      yanıyor. Şirket, güçlü çevre koruması sağlamak için günlük  seviyelere ulaşmış durumda. Şimdi ise, basit bir
      operasyonlarında gerekli tüm adımları atmak suretiyle; çevre,  yazılım güncellemesi ile moda sektörüne adım
      sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uygun bir şekilde yüksek  atabilirler.
      kaliteli elyaflar sunuyor. Nonwoven duvar kâğıdı endüstrisi
      gibi çeşitli endüstrilerin tedarikçisi olan ADVANSA, FDA
      uyumlu lifleri ile üreticilere yaratıcı çözümler de sunuyor.
                                   www.uster.com/quantum

                             QUANTUM_TekstilTeknologji_Turkish(new)_100x297_V01.indd  1 13.07.2017  17:03:01
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22