Page 10 - Tekstil Teknoloji
P. 10

Mouvent: A Brand New Name in


          Digital Printing Technologies
          Mouvent, founded a joint venture between BOBST and Radex, aiming to make
          a quantum leap to the industry by focusing its advanced digital technology on
          digital printing has officially introduced. The only publication that participated
          from Turkey to Mouvent’s press release on July 6, 2017 in Wetzikon / Switzerland
          was Textile Technology Magazine.

          BOBST, one of the leading names  combined their forces and emerged  in this new journey with 80 employ-
          in the industry, known for its  as a new joint venture named Mou- ees in Switzerland is to invent and
          equipment and services for pack- vent.           present the future of digital printing.
          aging and label manufacturers, and  The fruit of this initiative we can  The digital innovation center at
          Radex, the record-breaking start-up  characterize as a blend of experi- Mouvent, developed by Radex, with
          of the DOD inkjet digital print market ence and innovation, Mouvent’s goal the ultra-integrated cluster and the

      GÜNDEM NEWS 8
     8

          From left to right: Textile Sales Manager of Mouvent Ghislain Segard, Necip Guney, Publisher of Textile Technology Magazine and Selçuk Hazineci, General Manager of Future General Mouvent’s
          Turkey Distributer
          Soldan sağa: Mouvent Tekstil Satış Müdürü Ghislain Segard,Tekstil Teknoloji Dergisi İmtiyaz Sahibi Necip Güney ve Mouvent Türkiye Distribütörü Future Digital Genel Müdürü Selçuk Hazineci.
          Dijital Baskı Teknolojilerinde

          Yepyeni Bir İsim: Mouvent          BOBST ve Radex’ın ortak girişimi olarak kurulan Mouvent’in tanıtımı gerçekleştirildi.
          Sahip olduğu ileri dijital teknoloji birikimini dijital baskıya odaklayarak endüstriye adeta
          bir kuantum sıçraması yaşatmayı hedefleyen Mouvent’ın 6 Temmuz 2017 tarihinde
          Wetzikon/ İsviçre’de düzenlenen basın lansmanına, Türkiye’den katılan tek yayın Tekstil
          Teknoloji Dergisi oldu.

          Ambalaj ve etiket üreticilerine yönelik  pazarının rekortmen start-up’ı Radex  meyvesi olan Mouvent’ın İsviçre’de 80
          ekipman ve servisleriyle tanıdığımız,  güçlerini birleştirdi ve karşımıza Mou- çalışanıyla çıktığı yeni yolculuğunda
          sektörünün en önde gelen gelen  vent ortak girişimi ile çıktılar. hedefi dijital baskının geleceğini icat
          isimlerinden birisi olan BOBST ile DOD Tecrübe ve yenilikçiliğin harmanı olarak  etmek ve sunmak.
          mürekkep püskürtmeli dijital baskı  nitelendirebileceğimiz bu girişimin  Radex tarafından geliştirilen, Mou-
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15