Page 9 - tekstilteknoloji_temmuz
P. 9
tekstilteknoloji_temmuz_Tekstil Subat 7/8/14 5:29 PM Page 7Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
gelecee yönelik daha salam ilikiler kurmak istiyor.
hracatta bu sene ilk 5 aya bakarsak, oranmz %55 gibi
görünüyor. Geçen sene ayn dönem ihracat oranmz %50ydi,
bu sene art kaydetti. Yurt içinde de satlarmz iyi durum-
da, bu sene özel projelere arlk verdiimiz için adet olarak
daha az gibi görünse de ciro olarak daha fazla i yaptk.

Yurt dnda arlkl pazarlarnz neresidir?
Yurt dnda arlkl pazarmz Asyadr; Banglade,
Hindistan, Endonezya, Tayland olarak sralanabilir. Kuzey
Afrika ülkeleri yani Msr, Msrdaki Suriyeli yatrmclar, Fas
ve Tunus da önemli yurt d pazarlarmz olarak kendini
gösteriyor. Dünya genelindeki satlarmzda bayilik ayla
çalmay tercih ediyoruz. Her temsilcimizin bünyesinde tek-
nik elemanlar ve sat kadrosu oluyor. Günlük ileri onlar
bölgelerde hallediyorlar. Biz burada belli dönemlerde, belli
projelerde destek olmak amacyla gidiyoruz. Yeni bir geli-
me olduunda bu gelimeyi onlara anlatmak, yerletirmek
için gidiyoruz. Bilgi birikimlerini artrmak adna gidiyoruz.
Yani sadece kurulum için ve bilgi paylam için gidiyoruz,
teknik servis ilerini oradan kendileri hallediyorlar.

Dilmenler olarak dünya genelinde birçok fuara
katldnz, bunlar hangileriydi?
Ocak aynda Belarus/ Minskte yaplan Bellegmasch 2014
Fuarna, arkasndan Banglade/ Dakkada DTG 2014
Uluslararas Tekstil Makineleri Fuarna katldk. Banglade
zaten sürekli pazarmz, her sene bu fuarda yer alyoruz.
Nisan aynda Endonezya/ Jakartada yaplan Indo Intertex
ve Rusya/ Moskovada Inlegmash ITMA Asia+ Citme 2014


www.tekstilteknoloji.com.tr / 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14