Page 6 - tekstilteknoloji_temmuz
P. 6
tekstilteknoloji_temmuz_Tekstil Subat 7/8/14 5:28 PM Page 4Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

Dilmenler Makine, Yeni Makineleri

ile OTM 2014 Fuarnda


Dilmenler Makine will be at OTM 2014

Exhibition with its New Machines

2014 ylnda özel projelere ve müteri odakl çözümlere arlk vermeye balayan Dilmenler
Makine, yurt içi ve yurt dndaki tantm ve pazarlama faaliyetlerine de hz verdi. Bu kap-
samda OTM 2014 Fuarnda yer alan Dilmenler Makine, yeni makineleri ve bata hal ram
olmak üzere ram çeitlerini fuarda tantacak.
Dilmenler Makine, which started focusing its attention on specic projects and customer-ori-
ented solutions in 2014, accelerated its promotion and marketing activities in the country
and abroad. In this scope, Dilmenler Makine taking part in OTM 2014 Exhibition will exhibit
stenter types, especially new machines and carpet stenter.

Türk tekstil sektörünün lider kurulularndan
Dilmenler Makine, büyümeye ve gelimeye devam ediyor.
stanbul Yenibosna'daki merkez binas ve Tekirda- Çorluda
80.000 m2 üzerine kurulu tesis-
lerinde faaliyet gösteren
Dilmenler Makine, 2013 ylnda
balatt büyüme ve kapasite
artrma yatrmlarn 2014 yln-
da da sürdürüyor. Ar-Ge projesi
olarak balad Megam Tekstil'i
sürekli büyüyen bir boyahane
haline getirmeyi baaran
Dilmenler Makine, bu alanda da
öncülüü ele geçirmi durumda...
Tekstil sektörüne her dönemde
yeni ve alternatif makineler
sunan Dilmenler Makine, sadece
yerli yatrmclarn deil, uluslar-
aras alanda da tekstilcilerin
vazgeçemedii bir marka haline
gelmeyi baarm bulunuyor.
Tekstil boya ve terbiye alanlarn-
da ürettii makineler ile sektöre
önemli katklar salayan
Dilmenler Makine, yurtdndaki
balantlarn da her geçen gün
Dilmenler Makine Genel Müdürü smail engüler
artryor. Bugün itibariyle 33 smail engüler General Directing Manager of Dilmenler
ülkeye ihracat gerçekletirme Makine
baarsna ulam olan Dilmenler Makine, ülke saysn da
artrmay hedeflerinden birisi olarak belirlemi durumda...
2013 yln yatrm yaparak geçiren, 2014 ylnda da atlm-
larn sürdürmeyi hedefleyen Dilmenler Makine Genel
Müdürü smail engüler ile bu yatrmlar, uluslararas
pazarlama ve sat çalmalar, sektörün durumu ve OTM
2014 Fuar hakknda görütük
4 www.tekstilteknoloji.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11