Page 18 - tekstilteknoloji_temmuz
P. 18
tekstilteknoloji_temmuz_Tekstil Subat 7/8/14 5:31 PM Page 16Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
makinesi ciddi anlamda geliti. Normalde 10 senede ola-
cak deiim, 3 senede olutu. Bu anlamda Megam, Ar-Ge
laboratuvar gibi bir yer oldu. kincisi ve en önemlisi de
udur: bu bölgede artk yeni boyahane açlamad için
bizim de yeni makinelerimizi gösterebileceimiz, komple bir
boyahane kurabilme ansmz kalmad. Her boyahaneye
teker teker makine verebiliyoruz ama hepsi Dilmenler olan
ve Dilmenler kalitesini A dan Zye gösterebileceimiz bir
fabrika kurulmas mümkün deil. Megam bu anlamda da
önemli bir eksii kapatt ve showroom olarak Dilmenlere
hizmet eder durumda. Özellikle yurt dndaki müterileri-
miz için buras çok iyi oldu: hem makineleri yakndan ince-
liyor, deniyorlar, hem elemanlarna eitim aldrabiliyorlar.
u anda bile fabrikada 2 ayr grup eitim görüyor. Geçen
hafta baka bir müterimizin elemanlar vard. Bunlar ilet-
mede makinelerin en yüksek perfomansla nasl çalabile-
ceklerini, en iyi üretimi nasl yapabileceklerini, yüksek kali-
teye nasl ulaabileceklerini vb. öreniyorlar. Biz boyaha-
neyi kurmadan önce, müterilerimize rakip olur muyuz,
onlar tedirgin eder miyiz diye endielendik ve bu yüzden
projeyi uzun yllar beklettik.
Fakat 1997-2011 aras buradaki boyahanelerin büyük ks-
mn deitirdik, yeniledik. Dolaysyla bizim kurduumuz
boyahane onlara rakip deil, destek olmak için kurulmutur.
Çünkü baka türlü en iyi teknolojiyi gelitirme ansmz
olmayacakt, imdi müterilerimiz makinelerimizin kalite-
sinden emin olduklar için boyahanenin yaratt farklar
da görüyorlar.


16 www.tekstilteknoloji.com.tr
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23