Page 16 - tekstilteknoloji_temmuz
P. 16
tekstilteknoloji_temmuz_Tekstil Subat 7/8/14 5:30 PM Page 14Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
özellikleri deiebiliyor. OTM 2014 Fuarnda, ram maki-
nemizi odaklanacaz.
Gaziantep çok önemli bir hal merkezi, rana yaknl
dolaysyla da teknoloji, makine, yedek parça vb. anlam-
da büyük bir alveri potansiyeli bulunuyor. Biz
Gaziantepte hal ile ilgili baz çalmalarmz sunmak
istiyoruz. Hal sektöründe faaliyet gösteren firmalarla
yakn ilikiler kurmak ve en iyi ekilde kendi teknolojileri-
mizi anlatmak adna bu fuar bizim için önemli bir giri
kaps olacaktr. Bunun dnda Gaziantepin çevresinde
örgü ve dokumayla ilgili bütün firmalara, klasik makine-
lerimizi tantmak istiyoruz. Biz OTM 2014 Fuarnda bir
tala birkaç ku vurmay planlyoruz. Uzun zamandr o
bölgede bir fuar olmad. Bu sebeple de fuara youn ilgi
olacana eminiz. Sadece Gaziantepten deil, çevre iller-
den hatta çevre ülkelerden de gelen ziyaretçiler olacaktr.

Son olarak Megam Boyahanesi hakknda neler
söyleyebilirsiniz?
Megam Boyahanesi yukardan baktnz zaman bölgede-
ki ciddi kapasiteli boyahanelerden fark olmayan, günlük
ortalama 20 ton civarnda örme mal yapan ticari bir ilet-
medir. Dilmenler Makine aç-
sndan bakarsak, Megam
Boyahanesi, tamam Dilmenler
tarafndan üretilen makine-
lerle kurulmutur. Sadece
bask makineleri farkl mar-
kadr, onun dnda fabrika-
daki bütün makineler kendi
imalatmzdr. Biz bu ekilde
makinelerimizi deniyoruz,
gelitirilecek taraflarn sap-
tyor, sorun çkma ihtimaline
kar alacamz tedbirleri
belirliyoruz; makine üreticisi
olarak görmemiz gereken her türlü detay da görüp analiz
edebiliyoruz. Normalde tüm aratrma gelitirme faaliyet-
lerimiz müterilerimden aldmz geri bildrimlerle vasta-
syla yönlendiriliyordu. Bir sonraki nesil makineleri ona göre
gelitirir ve pazara sunardk. Ama bu zaman alan bir süreç-
ti. Ayrca her boyahane birbirinden farkldr; kalite olarak,
çalma ekli olarak, sipari yaps ve ürün çeitleri olarak
vb o yüzden müterilerden gelen geri dönüler, onlarn
ihtiyaçlaryla ve talepleriyle, çeitleriyle snrl kalyordu.
Biz de hangi makineyi, nasl gelitireceimizde kararsz
kalabiliyor ya da yaplan iler herkes için uygun, devrim
niteliinde olamyordu. Oysa Megam Boyahanesi bir sürü
farkl müteriye bir sürü farkl kalitede mal hizmeti verdi-
i için kendi makinelerimizin her türlü mal girdi/çktsn
ilk elden görebilme ansmz oluyor. Boyahane kurulal
yaklak 4 sene oldu ve bu sürede Dilmenlerin her türlü14 www.tekstilteknoloji.com.tr
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21