Page 13 - tekstilteknoloji_temmuz
P. 13
tekstilteknoloji_temmuz_Tekstil Subat 7/8/14 5:30 PM Page 11Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
devletin ve/veya özel teebbüsün yatrmlar bulunuyor ama
gelimesi için daha zaman var.

Peki sizce Türkiyede tekstil sektörünün bugünkü
durumu nedir?
Kuma üretim ve pazarlamas konusunda Türkiye çok iyi bir
yerde ve önümüzdeki uzun yllar daha bu konumunu koruya-
cana inanyorum. Çünkü tekstil üretiminde Türkiyenin yeri-
ni alabilecek; bizdeki bilgi birikimine, alt yapya, insan gücü-
ne sahip bir ülke yok. Çevre ülkelerde de bizden daha iyi
duruma geçebilecek bir alternatif, gelime, yatrm vb.
bulunmuyor. Örnein Almanya, talya gibi baz Avrupa ülke-
leri, Türkiyenin üretici olarak ne kadar geliebileceini 15
sene önce gördüler, bu sebeple de tekstil üretimini bize
braktlar. Ancak Türkiyenin brakabilecei, arkamzdan
gelen bir ülke yok. Banglade, Hindistan gibi baz
Uzakdou ülkeleri bu konu-
da ilerliyor ancak onlarn
kapasitesi ve yatrmlar,
üretimleri Türkiyeyi etkile-
yecek durumda deil. Bu
ülkelerin hizmet ettikleri
segment var ve bu durum
Türkiyeye ciddi zarar vere-
cek seviyede ve güçte
deil.

Türkiyenin dünya tek-
stil sektöründeki yerini
ve konumunu koru-
masnda sizce neler önemlidir?
Türkiyenin yerini korumasnda 2 önemli neden var: bilgi
birikiminin salad yüksek kalite ve dinamik olmas.
Avrupa ve ABD ülkeleri, siparilerini eskiden stok olutur-
mak adna fazlasyla veriyorlar ve stoklu çalyorlard.
Dolaysyla Uzakdoudan metrelerce/tonlarca mal al-
yorlard. 2009daki dünya ekonomik krizinden sonra bu
durum deiti. Bugün hemen hemen her ay, 20-30 gün-
lük terminlerle, küçük kapasiteli, rengarenk, çeit çeit mal-
lar alyorlar. Türkiye, bunu salayan, çok dinamik bir ülke
olduu için tercih ediliyor. Örnein Çinde öyle boyahaneler
var ki; sadece yeil rengi boyayan boyahane müdürü var,
sadece krmzdan sorumlu boyahane bölümü var Böyle
bir iletmenin bizim gibi farkl renklerle, farkl çeitlerle
urama ihtimali yok. O yüzden onlarn ve bizim müteri
portföylerimiz farkl. Ya da ayn müterinin bizden alaca
ürünlerin kalitesiyle ve çeidiyle onlara yaptrdklar farkl-
dr. Bu anlamda birbirimizin pazarna dokunmuyoruz.
Bundan sonra da çok farkl bir sorun olmazsa dünya gene-
linde, uzun süre daha bu böyle sürecektir. Türkiye kendine
kaliteli üretimi seçti, bu dorultuda gidecektir.
www.tekstilteknoloji.com.tr / 11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18