Page 12 - tekstilteknoloji_temmuz
P. 12
tekstilteknoloji_temmuz_Tekstil Subat 7/8/14 5:29 PM Page 10Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

fuarlarndaydk. Austos aynda Brezilya/ Blumenau- Santa
Catarinada Febratex fuarlarndayz, Ekim aynda da OTM
2014 Fuarnda yer alacaz.

Rusya ve çevresindeki ülkeler sizin için nasl
pazarlar? O bölgeyi tekstil sektörü açsndan
deerlendirebilir misiniz?
O ülkelerde bizim ciddi yaplanmalarmz var. Mümessillikler
kurduk ancak bölgede ihale sistemi arlkl olduu için iler
mümessillerle fazla yürümüyor, birebir içinde olmak gereki-
yor. Bu bölgedeki ülkelerin her birinin ayr ayr karakterleri
var. Rusya oradaki en büyük ülke ve konfeksiyon açsndan
çok gelimi durumda. Fakat kuma boya ve terbiye açsn-
dan alt yaps çok zayf. Boya ve terbiye sanayinin kurulmas
oldukça zahmetli bir i ve ciddi bilgi birikimi gerektiriyor.
Yatrm için finans gerekiyor, alt yap gerekiyor. Artma tesis-
leri, enerji vb. giderler çok önemli. Rusya hükümetinin de bu
tür konularda uzun vadede büyük katks olmuyor. Bu sebep-
le paras olan yatrmclar boyahane kurmak yerine dar-
dan kuma getirtip konfeksiyon ii yapmay tercih ediyorlar.
Rusyada bugün boyahane fazla yok, gelecekte durum dei-
ebilir ama bürokratik ilemler yüzünden bir takm skntlar
bulunuyor. Rusyaya kuma salayan çevre ülkelere bakt-
mzda, en büyük tedarikçisinin Özbekistan olduunu görüyo-
ruz. Özbekistanda boyahane yatrmlar var, hem kendi kon-
feksiyon üretimlerine kuma yetitirip hem de Rusyaya
veriyorlar. Özbekistanda bu yatrmlar ilk önce Türkler
kurdu, imdi kendi halk da yatrma balad. Özbekistan
Hükümetinin pamuk konusundaki politikas, pamuu son
ürün olarak satmaktr. Pamuktan iplik olsun, iplik
örülsün/dokunsun; terbiye edilsin, dikilsin, satlsn Burann
hem kuma hem de bitmi ürün için en büyük pazar
Rusyadr.
Belarusun da en büyük pazar da Rusyadr. Orada da boya-
hane ve konfeksiyon yatrmlar bulunuyor. Ancak bütün
tesisler devlet kuruluudur, özel sektör yatrm yoktur.
Belarusun da kendine özel bir yaps var ve ona uygun dav-
ranlmas gerekiyor. Türkmenistan, Kazakistan gibi ülkelerde
tekstil henüz yeterince gelimi durumda deil. Orada da
10 www.tekstilteknoloji.com.tr
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17