Page 9 - tekstilteknoloji_nisan
P. 9

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/18/14 9:31 AM Page 7


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
Maicolen KD bezi üreticisi ile pazarn %90 lk ksmna
sahibiz.
Laboratuvar makinelerinde ise talyan Mesdan, Amerikan
Q-Lab ile faaliyet göstermekteyiz ve her iki firma ile boya-
hane laboratuvarlarnn çözüm orta olmaktayz.

2014 ylnn da sektörümüz için çok baarl geçe-
ceine inanyorum
2013 yl gerçekten yatrmclarmzn dünyay ve
tekstilde ülkemizin belli konularda rakibi olan Çin ve
Hindistan gibi ülkelerini de artm, iç piyasada
devletin üreticiyi koruyan çalmalar ile birlikte çok baarl
bir yl geçmitir.
Türk tekstil sanayisi maliyet ve kalite olgularn artk buna
uygun olan makinelerle üretim yaparak salamaktadr ve bu
da Spot olarak bizim en büyük avantajmzdr. Dünyada biz-
den alm trendi kurunda bu konudaki makul seviyesinden
dolay artmaya devam edecek ve 2014 ylnn da bu sektör-
de faaliyet gösteren hepimiz için çok baarl geçeceine ina-
nyorum. Sanrm bunun ilgi çekici sonuçlarna 2015 Itma ve
2016 ITM fuarlarnda hep beraber ahit olacaz.

OTM 2014 Fuar bizler için yeni bir çalma alan ve
odamzdr
OTM 2014 bizim için bir yenilik ve dorusunu söylemek
gerekirse biraz geç kalm da saylrz. Sektör bilinen böl-
gelerinin dnda gün geçtikçe Gaziantep ve çevre illerine
kaymakta ve plik ve Hal gibi konuklarda önder olan bu
bölgeyi tekstilin dier kat-
manlarnda da tercih edilen
bir bölge haline getirmek-
tedir. Bu da bizler için bu
fuarn yeni bir çalma
alan ve odamz olduu
anlamna gelmektedir.
Arlkl olarak Mario
Crosta, ITB, Permashrink ve
Montimac firmalar ile OTM
2014 Fuarnda faaliyet
göstereceiz. Karde fir-
mamz Kemcolor da Boya
gruplarnda çok baarl olduu bu bölgede bizlerle beraber
olacak. Ayrca bu sene yeni çalmaya baladmz
Reshmi (Hindistan Üretimi Aktarma makinesi) firmas ile
de fuarda tantm yapacaz.
Belirttiim gibi bu bölge Türk tekstil sektörünün gelecei
ve eskiden yaadklar yetimi eleman skntsn da am
görünüyorlar ve bu gelime bölgedeki yatrmlar artracak-
tr. Zira bölge insan oldukça kararl ve kar edeceine inan-
d anda yatrm karar almakta. Sanrm fuar esnasnda
bu bölge adna düündüümüz ve planladmz her türlü
faaliyet bize geri dönecektir.www.tekstilteknoloji.com.tr / 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14