Page 8 - tekstilteknoloji_nisan
P. 8

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/18/14 9:31 AM Page 6


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibitionolduklar avantajlar müterilerimize en yaln ve etkin ekilde
iletmemiz olduuna inanyorum. Yukarda belirttiim konular
açarsak:
Bask sektöründe Arioli ile verdiimiz hizmeti satn aldklar
MHM rotasyon bask makinesi üreticisi ile daha perçinleyece-
imize inanyoruz ve bir firmann tekeline kalm pazarda zor
fakat verimli bir rekabetin içine gireceiz. Dijital ayanda ise
Konica Minolta ve D-Gen ile mevcut portföyümüzü daha
fazla artracaz.
Aprede ise Mario Crosta, Pentek, Aigle, Biella Shrunk,
Comar ile mevcut durumumuzu koruyup pazardan daha
fazla pay alp, yeni salam referanslar ile baarmz artra-
caz.
Otomasyon bölümünde Lawer ( talya Otomatik Boya
Mutfa ve pipetleme üreticisi) ve Montimac (talyan
Endüstriyel Diki Sistemleri Otomasyonu üreticisi) hizmet
veriyoruz ve her iki firmann uzun yllara dayal tecrübesi ve
bu tecrübenin çalan referanslar bizi hep bir adm önde tut-
maktadr. Ayrca PLM Ompianti ile Paketleme Otomasyon
sistemleri ile müterilerimizin skntlarna cevap vermekteyiz
ve yaplan kaliteli ürünlerin kartvizitinin iyi bir paketleme
olduunu pazarda daha fazla vurgulayacaz.
Sarf malzemelerde ise ITB firmas ile gerek Kompaktör ve
Sanfor makineleri keçeleri ve özel apre makinelerinin silikon
bantlar ile pazar paymz bir önceki yla göre artrdk ve bu
trendi 2014 yl içinde beklemekteyiz.
Ayrca bu konuda baarmz Amerikan Permashrink firmas
ile çalmaya baladk. Sanfor Kauçuk blanketlerinin de
pazarda satn yapmaktayz ve daha bir yol dolmadan
onlarca referans elde ettik. Bu bölümde Amiral gemimiz olan
6 www.tekstilteknoloji.com.tr
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13