Page 7 - tekstilteknoloji_nisan
P. 7

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/18/14 9:31 AM Page 5


Mükemmel bir takm çal mas


Superlap TSL 12 ile Comber TCO 12 tarak
makinesi taraf ndan en yüksek derecede kalite
ve performans


Yeni olarak gelitirilmi olan çoklu tahrik sistemli Truetzschler-Toyota Superlap
TSL 12 tarak sistemi ile en önde gelen kalitede lap üretimi gerçekletirilmekte-
dir. Bireysel tahrik sistemleri, draft ve gergi sayesinde, pamuk kalitesi ile elyaf
arlna hassas bir biçimde uyum salanabilmektedir.

Toyota-Trützschler Comber TCO 12 tarak makinesi tarafndan, bilinen makinele-
re göre daha kolay kullanm, devaml ve tekrarlanabilir kalite, en yüksek perfor-
mans altnda sunulmaktadr.www .truetzschler .com
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12