Page 6 - tekstilteknoloji_nisan
P. 6

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/18/14 9:31 AM Page 4


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

Alannda Bir Numara Olan

Mümessilliklerimizle OTM 2014

Fuarndayz


We will be Present in OTM 2014 with Our

Top of the Range RepresentativesMesut Ertürk
Spot Ltd. / Spot Ltd.
2013 yl oldukça verimli geçti ve bizim için verimli
geçen 2012 ylnn ardndan böyle bir sene geçirmek hem
bizim hem de arl talyan olan temsilciliklerimiz açsndan
olumlu sonuçlar dourdu. Burada en fazla konvansiyonel ve
dijital bask sektöründeki ivme bizim baarmzn ana kayna-
olmutur. Temsilciliini yaptmz Arioli (talyan
Buharlama ve Ykama makinesi üreticisi), Konica Minolta
(Japon Dijital Bask makinesi üreticisi), D-Gen (Güney Kore
üretimi medya sektörüne ve ev tekstiline yönelik Dijital Bask
makinesi), apre makinelerin-
de konusunda pazar lideri
olan Mario Crosta (talyan
ardon-Makas Frça ve
Laminasyon makinesi üreti-
cisi), Biella Shrunk (talyan
KD ve Formula 1 makineleri
üreticisi) ve Pentek (talyan
Kontinu Tumbler ve Enzim
ykama makinesi üreticisi)
firmalar da oldukça baarl
bir yl geçirmitir. Bu baar
ailemize baz yeni katlmla-
ra sebep olmu ve Flok ala-
nnn tartmasz lideri
talyan Aigle firmas da fir- Spot Ltd. Mesut Ertürk
mamza katlmtr. Mesut Ertürk, Spot Ltd.
2014 yl içinde geçtiimiz iki yln art ivmesine ulaamaya-
camz eklinde pazardan baz izlenimlerimiz olsa da, mev-
cut durumun korunacan düünüyoruz. Bunda ülkemizdeki
seçim ortamnn yaratt belirsizlik ne kadar negatif etki
yaratsa da, Türkiye için hayati önemi olan Avrupa pazarnda-
ki iyilemenin tam tersi bir pozitif etki yaratmasndan kay-
naklanmaktadr. Gene Apre ve Bask segmentleri baarmz-
da belirleyici olacaktr.

Temsilciklerimizin hepsi alannda bir numaradr
Genelde temsilciklerimizin hepsi alannda bir numara ve en
pahal firmalardr. Bizimle çalmalarnn ortak paydas, sahip4 www.tekstilteknoloji.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11