Page 24 - tekstilteknoloji_nisan
P. 24

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/18/14 9:33 AM Page 22


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

Folpa, Mutoh Valuejet 1638WX

Modeli ile OTM 2014te Yer Alacak


Folpa Will Be at OTM 2014 with Mutoh

Valuejet Model 1638WX

Recep Ibol: OTM 2014 Fuarnda Gaziantep ve Güneydou bölge bayiimiz Uur Reklam
ile beraber ortak bir katlm gerçekletireceiz. Tantmay planladmz makineler Mutoh
Valuejet 1638WX modeli ve henüz lansman yaplmam farkl kuma tiplerine direkt bask
yapabilen modellerdir.
Recep Ibol: We will jointly participate in OTM 2014 Exhibition with our regional sub-
sidiary of Gaziantep and Southeast, Uur Advertising. We plan to exhibit Mutoh Valuejet
Model 1638WX and direct printing machine models for various fabric types, which have not
yet been launched.


Folpa 1969 ylndan günümüze kadar frçadan son
teknolojiye açk hava reklamclk sektöründeki yenilikleri ve
teknolojiyi yakndan takip ederek, tecrübeli ekibi ile müteri
memnuniyetini ilke edinen
bir firmadr. Yüksek stan-
dartl kaliteli hizmet vererek
müteri memnuniyetini en
üst düzeye çkarmak, Dünya
standartlarnda hizmeti
Türkiye gerçeklerine uygun
fiyatlarla ve "tam zamann-
da teslimat" anlayyla
hareket eden firma, her
geçen gün sektörde yerini
salamlatrmaktadr.
Dijital tekstil bask makine-
lerinde dünyaca tannan
marka Mutohun Türkiye Folpa Genel Koordinatörü Recep Ibol
temsilcisi olan Folpa, Texpo General Coordinator of Folpa, Recep Ibol
Eurasia 2014 Fuarnda yeni modeliyle yer ald. Folpa Genel
Koordinatörü Recep Ibol, Mutoh ve sektör hakkndaki
gelimeleri dergimizle paylat.

1014 ylnda makine kurulumlarnda %50 büyüme
hedefi
2013 yl bizim açmzdan çok pozitif geçti, yl boyunca yap-
tmz makine kurulumlar bizi ve mümessili olduumuz
Mutoh firmasn fazlasyla mutlu etti. 2014 yl için makine
kurulumlarnda %50 gibi bir büyüme hedefimiz var.
Dijital bask 90lardan günümüze kadar her sektöre el atm/
yaylm durumda, tekstil sektörünün dijital baskya geçii
kaçnlmazd. Son birkaç senedir gelitirilen teknolojilerle
tekstil baskda farkl ürünlere bask yapabilme olana do-
mu durumda. Bunlardan en önemlisi de Süblimasyon trans-
fer bask makineleri. Bu teknoloji sayesinde polyester bazl22 www.tekstilteknoloji.com.tr
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29