Page 22 - tekstilteknoloji_nisan
P. 22

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/18/14 9:33 AM Page 20


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition


son kenar açc, loadcell ve frçal toz emme üniteleriyle
yaplan uygulamalarmz, konuyla ilgili hedeflediimiz etki-
yi çok ksa sürede yaratmtr. Fakat Effe Endüstrinin hiz-
met politikas gerei, ilgili Ar-Ge ve Ür-Ge çalmalarmz
durmakszn devam etmekte ve sahip olduumuz deerli
ürünleri güncel tutmak , her ihtiyaca cevap verebilir hale
getirebilmek için çalmalarmza devam etmekteyiz.
2014 yl itibariyle ürün portföyümüze, rotasyon bask
makinesi kurutma kabini imalatn da ekleyerek, sektöre
yepyeni bir kazanç kayna katmann mutluluunu yaa-
maktayz. Konu ile ilgili Avusturyal MHMS Solutions KG fir-
masyla bir ibirlii gerçekletirdik ve yaptmz ortak
çalmalarla kurutma kabinlerinin enerji maliyetlerinde
ciddi kazançlar elde edildii gibi üretim kapasiteleri de yük-
seldi. Birçok müteri, rotasyon bask makinelerinin yüksek
enerji maliyetli ve düük üretim kapasiteli mevcut kurut-
ma kabinlerini, yüksek teknolojiyle üretilmi, minimum
enerji ile maksimum verim alabilecei yeni nesil kurutma
kabinleriyle deitirmeye balad bile. Yaptmz bu çal-
mann, dier uygulamalarmzda olduu gibi fark yarataca-
na, müterilerimize kazandrrken Effe Endüstrinin de
büyümesine katks olacana inancmz tamdr.

OTM 2014 Fuarnda bütün ürünleriyle yer alyor
OTM 2014 çok önem verdiimiz, sektör için çok faydal ola-
2
cana inandmz ve 130 m stant ile katlm gerçekleti-
receimiz bir organizasyon. Dou ve Güneydou Anadolu
ve Ortadoudaki müterilerimizi bütün ürünlerimiz ile
buluturmak, gerçekçi testler ve gözlemler yapabilmelerini
salamak, üretimlerimiz ve yeni teknolojilerimiz ile ilgili
aydnlatmak en önemli amacmz. Genel olarak her çeit
kenar kesme, kuma ortalayc, kenar kurutma, kenar kola-
lama, kenar kontrol ve ortalayc sensörlerinin tüm versi-
yonlaryla müterilerimizin karlarna çkacaz.20 www.tekstilteknoloji.com.tr
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27