Page 20 - tekstilteknoloji_nisan
P. 20

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/18/14 9:32 AM Page 18


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
Yeni biri Ultrasonik Kenar Kesme Ünitesi
2013 yl sonlarnda sektöre kazandrdmz projelerimiz-
den biri Ultrasonik Kenar Kesme Ünitesidir.
Müterilerimizden gelen talepler ve daha kazançl ve
katma deeri yüksek üretim için ihtiyaç duyduklar durum-
lar göz önünde bulundurularak üretip gelitirdiimiz bu tek-
noloji ile kenar kesim ilemi srasnda liflenen kumalarn,
ram makinesi veya egalizeli açk en sanfor makinesi zincir
çklarnda kenarlarn liflenmeden, talep edilen ölçülerde
ve istenen ksmlardan ses dalgas ile kesilmesini salyo-
ruz. Ünite, ram makinesi çknda veya sanfor makinesi
egalize ray çknda çalabildii gibi, tamamen bamsz
olarak da çalabilmektedir.
Ayrca özellikle örgü kumalarn kenar kesme ilemlerin-
de kullanlan kenar kesme ünitelerinde, alt/üst tüm
bçaklarn özel elmas bçak olarak uygulanmas sayesin-
de bçak deitirme ve bçak bileme gerekliliine son
verdik, yeni nesil tam elmas bçak uygulamasn EF-CTR
kenar kesme ünitelerinde standart olarak kullandmz
gibi, yerli/yabac her marka diskli kenar kesme ünitesinde
de kullanabiliyoruz.


Ar-Ge ve Ür-Ge çalmalarna devam ediliyor
Dier önem verdiimiz ve üzerinde younlatmz önemli
bir konu da, Rotasyon Bask Makineleri kuma girii modifi-
kasyon uygulamalardr. Bu konu ile ilgili makine perfor-
mansn artrmaya yönelik ürettiimiz ve gelitirdiimiz üni-
teler sayesinde, müterilerimiz ciddi kazançlar salamak-
ta, üretim kalitelerini artrmakta ve yaptklar yatrm çok
ksa sürede amorti edebilmektedirler.
Konuyla ilgili olarak üretimini yaptmz, çtal ortalayc,
18 www.tekstilteknoloji.com.tr
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25