Page 18 - tekstilteknoloji_nisan
P. 18

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/18/14 9:32 AM Page 16


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

Efe Yeni Teknolojileriyle

OTM 2014te


Effe will be at OTM 2014 with New

TechnologiesCelal ri
Effe Endüstri Otomasyon / Effe Endüstri Otomasyon

2013 yl; Ee Endüstri için hedeerine ulaabilecei
kaplarn açld, önemli bir yl olmutur. Üretim merkezimizi
2013 yl banda daha büyük ve modern bir tesise tadk.
Böylelikle üretim hacmimizi ve kalitemizi artrrken, çalanlar-
mza, Sal ve Güvenlii artlarna uygun, huzur ve mutlu-
luk içinde çalabilecekleri bir ortam oluturduk. Yeni tesisimiz
ve projelerimize paralel ola-
rak kadromuza, genç, dina-
mik, yenilikçi ve ürettiklerin-
den zevk alan arkadalarm-
zn katlmyla, yurtiçi ve yurt-
d müterilerimiz tarafndan
da takdir edilen hzl büyüme
gerçekletirdik. Tüm bunlarn
sonucunda, hedeediimiz
kurumsal yapy, üretim kali- 5
tesini ve müteri memnuni-
yetini gerçekletirme yolunda
ciddi mesafe kat etmi olduk.
Effe Endüstri, mevcut yap-
syla ve teknik kadrosunun
sektörde geçirdii uzun yllar
sonucu elde ettii tecrübeler- Effe Endüstri Otomasyon A.. Celal ri
le yapt tespitleri, sektö- Celal ri, Effe Endüstri Otomasyon A..
rün ihtiyaçlarn giderecek çözümler halinde hayata geçirerek,
güvenilir admlarla, dünya rmas olma yolunda hzla ilerleme-
ye devam ediyor. Bu çalmalardaki en büyük destei, Effe
Endüstriyi tüm bu konularla ilgili çözüm orta olarak gören,
öneri ve düüncelerini paylaan müterilerimizden alyoruz.

Ee Endüstriden yeni modeller, yeni projeler
Effe Endüstri; sektörle ilgili, imalat Türkiyede endüstriyel olarak
dünya standartlarnda yaplamayan, know-how bilgisine gerek
duyulan, yüksek teknolojiyle üretilen katma deeri yüksek
makinelerin ve ekipmanlarn imalatn baaryla gerçekletir-
meye 2014 ylnda da devam edecek. Effe Endüstrinin en
önemli karakteristik özellii, hiçbir zaman duraanlk gösterme-
yip, geliim ve deiime ayak uydurarak, sektördeki paydala-
rna her artta, karlatklar tüm problemlerde k
tutmay görev edinmesidir. Bu sayede, müterilerimizden ald-
mz güçle, 2014 ylnda da sektöre yepyeni heyecanlar kat-
maya, sahip olduumuz potansiyeli Türkiye ve dünya pazarla-
ryla paylamaya devam edeceiz. Üzerinde çaltmz, sonuç-

M M
16 www.tekstilteknoloji.com.tr
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23