Page 16 - tekstilteknoloji_nisan
P. 16

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/18/14 9:32 AM Page 14


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
Has Group;
- ngiltere ve rlanda
- Avrupa ve Dou Bloku Ülkeleri
- Özbekistan ve Türk Cumhuriyetleri
- ran
- Pakistan gibi kendisi için çok önemli olan pazarlardaki acenta-
lk yaplanmasn tamamlad.
Yine Has Group hal apre hatlar için önemli pazarlardan olan;
- Amerika
- Çin
- Rusya acente sözlemeleri de ksa sure içinde imzalanacak.
Böylece Has Group küresel bir marka olma iddiasn somut
admlarla desteklemeye devam ediyor.

Yeni hal teknolojileri OTM 2014te sunulacak
Has Group ana pazarlarndan olan Gaziantepteki bu fuarda en
son teknoloji ile donatt 5 mt.lik hal trana uygun yeni tra
makinesini ilk kez sergileyecek. Hal tra makinesinin yannda
çift hava akl hal ram (lark sistemine uygun) ve dokuma hal
üretimi için gerekli olan tekneden svama kaplama makinesi da
fuarda sergilenecek makineler arasnda. Fuarda isteyen müte-
rilere, Gaziantepte çalmakta olan Has Group hal apre hatlar
yerlerinde gösterilebilecek.

Bölgenin gelecee umutla bakabilmek için çok iyi
nedenleri var
Gaziantep, Kahramanmara, Adana, Malatya ve Kayseri zaten
uzun yllardr Türk tekstil sektörünün üretim kapasitesinin önemli
bir bölümünü karlyordu. Son zamanlarda bölgesel yatrm te-
vikleri Diyarbakr gibi ehirlerin de bu listeye eklenmesini sala-
d. Önümüzdeki yllarda Dou ve Güney Dou Anadolunun
önemi daha da artacaktr. Türkiyenin her geçen yl iyileen hava,
kara ve demiryollar ulam imkanlar bölgenin stanbula oradan
da tüm dünyaya lojistik ve ekonomik entegrasyonunu güçlendi-
recektir. Bölgedeki üniversitelerden mezun olan gençler Dou ve
Güney Dou Anadoluyu ve sektörü yakndan tanyor olmann
avantajyla sektörün mevcut üretim gücüne yeni güç katacaktr.
Uzakdouda, özellikle Çinde sürekli artan maliyetler ve igücü
bulma sknts Avrupal ve Amerikal alclar yeni tedarik kay-
naklar aramaya yönlendirdi. Bu noktada Dou Anadolunun
rekabet avantaj geçmi yllara gore çok daha yüksek olacaktr.
Bölgenin gelecee umutla bakabilmek için çok iyi nedenleri
vardr.14 www.tekstilteknoloji.com.tr
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21