Page 14 - tekstilteknoloji_nisan
P. 14

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/18/14 9:31 AM Page 12


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibitionunu gösterdi. Devam eden görümeler ve yeni i potansiyelleri
de yl sonu hedeerinin tutaca konusunda umutlu olmamz
salyor.

Has Group 2013 ylnda toplam cirosunun %50sini
ihracat ile gerçekletirdi.
Has Group 2013 ylnda toplam cirosunun %50sini ihracat ile
gerçekletirdi. En çok ihracat Banglade, Endonezya ve
talyaya gerçekletirildi. Bu ülkelerin ihracat içindeki paylar
srasyla %30, %21 ve %10 oldu. Özelikle tekstil makineleri
ihracatçs olan talyann bu listede ilk 3 srada yer almas
rma için bir gurur kayna oldu. Dünyann en önemli denim üre-
ticilerinden Vicunhann Brezilya, Arjantin ve Ekvador fabrikalar
için Has Group makinelerini tercih etmesi de Türk tekstil makina
sanayisi adna baka bir sevindirici gelimedir. 2014 ve sonras
için ihracat stratejisi ise A.B.D. ve Asyadaki (Hindistan, Vietnam)
pazar paylarn arttrmak.

Hal ve tu teknolojileri
Has Group gerek tuft halda secondary backing (keçe ve action
back laminasyonu), gerekse jel taban (kaymaz taban) hatlarn
üretmeye ve gelitirmeye devam ediyor.
Firma 2013 ylnda devreye ald Tümer Hal (Tuft laminasyon
hatt Tek hava akl) ve Kaplan Kardeler (Tuft laminasyon
Çift hava akl) hatlarndan sonra bu yl da yeni hatlarn devre-
ye almaya devam ediyor. Firmann BYS Tekstil/ Ispartada geçen
ay devreye ald tuft laminasyon hatt 5 mt, 4 mt ve 3,60 mt
enlerinde üç farkl genilikteki hallar çalabiliyor. Üstün bir
tasarm ve Ar-Ge süreci gerektiren farkl üç tip hal eninde çal-
abilme özellii Has Group hattnda baar ile uyguland.
Bunun yannda rma yine Nisan ay banda Hedef Çimdeki
(Uak) suni çim hal apre hattn devreye sokuyor. Firma bu yeni
hatt sayesinde eski hatt ile kyaslandnda 5 kata varan hz
art ve müthi bir enerji tasarrufu salayacak. Hattn, üstün
enerji tasarrufu özellikleri sayesinde kendisini en geç 5 ylda
amorti etmesi öngörülüyor.
Ayrca Has Group K.Irak Erbildeki Fomex için hazrlad doku-
ma hal (lark) ve tuft hal kombine apre sistemini de Nisan ayn-
dan itibaren kurmaya balyor.

Has Group Hal Apre Hatlar Acenteleri dünya çapnda
yaylyor
Sadece teknik ve Ar-Ge alanndaki gelimeleri ile yetinmeyen
12 www.tekstilteknoloji.com.tr
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19