Page 12 - tekstilteknoloji_nisan
P. 12

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/18/14 9:31 AM Page 10


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

Has Group Hal Teknolojileriyle

OTM 2014te


Has Group Will Be at OTM 2014 with Its

Carpet Technologies

Hal tra makinesinin yannda çift hava akl hal ram (lark sistemine uygun) ve dokuma hal
üretimi için gerekli olan tekneden svama kaplama makinesi da fuarda sergilenecek makinel-
er arasnda. Fuarda isteyen müterilere, Gaziantepte çalmakta olan Has Group hal apre
hatlar yerlerinde gösterilebilecek.
Carpet stenter machine with double air ow (suitable for lark systems) and coating by
padding for necessary for woven carpets production are among the machines that will be
exhibited in the fair, along with the carpet shearing machine. Has Groups currently working
nishing lines in Gaziantep will be shown on-site to requesting customers at the fair.

Has Group ihracata odakl, deiimin ve geliimin
öncüsü olan, bunu da Ar-Ge ile gerçekletirebileceinin bilincin-
de olan bir rmadr. En önemli hedeerden biri u anda 47 olan
ihracat pazar saysn çok daha yukarya çkarmaktr. Bu amaç
için yeni pazar aratrmalar devam ediyor. Tekstilde dokuma ve
denim uygulamalar, hal ve teknik tekstiller rmann büyüme
potansiyeli gördüü ve gelecekle ilgili çalmalarn younlatr-
d alanlar. 2013 ylnda Has Group gerek iç piyasada gerekse
ihracat pazarlarnda hedeerini tutturdu. hracatn toplam ciro
içindeki pay önceki yllara göre artmaya devam etti.
2014 yl için büyüme hedeeri belirlendi. Alnan sipariler ve
üretimdeki doluluk oran yln ilk yars itibariyle hedeerin tuttu-
Has Gruop hsan Mokanolu
hsan Mokanolu, Has Group10 www.tekstilteknoloji.com.tr
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17