Page 9 - tekstilteknoloji_mayis
P. 9

tekstilteknoloji_mays_Tekstil Subat 5/5/14 12:41 PM Page 7

cazibe merkezi haline geleceini önceden gördüümüz için 2
senedir Gaziantepte teknoloji üreticileriyle yatrmclar bir araya
getirmeyi planlyorduk. OTM 2014 Fuarnn gördüü ilgi ve des-
tek de ne kadar doru karar verdiimiz bir kere daha göstermi
oldu. Gaziantep Sanayi Odas, Gaziantep Ticaret Odas,
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep Ortadou Fuar
Merkezi yönetimlerine ve ekibine, bize yardmlarndan dolay
teekkür etmek istiyorum Ayrca ITM Texpo Eurasia Fuarlarnda
olduu gibi, OTM 2014 Fuarnda ibirlii ve desteini esirgeme-
yen TEMSAD- Türk Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri
Derneine de teekkürlerimi sunuyorum.
Tüyap& Teknik Fuarclk ortaklyla, 16-19 Ekim 2014 tarihlerin-
de, Gaziantep Ortadou Fuar Merkezinde yapacamz OTM
2014 Ortadou Tekstil Makineleri Fuarnda görümek dileiylewww.tekstilteknoloji.com.tr / 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14