Page 8 - tekstilteknoloji_mayis
P. 8

tekstilteknoloji_mays_Tekstil Subat 5/5/14 12:41 PM Page 6


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
lama kapasitesi ve çeitlilii, bölgenin sanayi ve ticaret merkezi
olmas, turizminin gelimi olmas gibi sebeplerle, özellikle yurt içi
ve yurt d ulamdaki kolayl ile böyle önemli bir uluslararas
fuara ev sahiplii yapacak en önemli merkez özellii tayor. ITM
Texpo Eurasia 2012 ve 2013 fuarlarnda gelen talepler de bizi
bu fuar gerçekletirmek için harekete geçiren önemli bir etken
oldu. Çünkü bölgeye sadece Türkler deil, yabanclar da yatrm
yapmaya balad. Bunun sonucunda Dou ve Güney Douda,
özellikle son 2 ylda birçok Organize Sanayi Bölgesi açld, hala da
yaplmaya devam ediyor. Bu sanayi bölgelerinde, arlkl olarak
tekstil ve konfeksiyon yatrmlar dikkat çekiyor.


Yabanc yatrmclarn da gözü bölgede
Arap Baharnn ardndan yenilenen Orta Dounun da gözü bu
bölgenin üzerinde; hem yatrm hem de ticaret için bölgeyi mer-
kezleri haline getirdiler. Özellikle Irak, ran vb. ülkeye en youn
ihracat bu bölgeden yaplyor. Hatta bu sebeple Gaziantep
Ticaret Odas, Nisan ayndan itibaren hizmet verecek olan Erbil
rtibat Osini açyor. Bu os, Erbil Bakonsolosluumuz, Ticaret
Ataelii ve Erbil Ticaret Odas ile uyum içerisinde iadamlarm-
za hizmet verecek. Her gün Erbile uçak seferlerinin olmas da bu
ticareti destekleyici bir etken oluyor. Ayrca Uzak Doulu ve Batl
yatrmclar da Dou ve Güney Dou bölgesinde yatrm yapma-
lar çok dikkat çekiyor.
Bunda da uygun koullar, düük üretim ve yatrm maliyetleri,
devletin yabanc yatrmcya tevikleri, Türkiyenin lojistik konumu
vb. dünya genelinde yatrmclar ülkemize ve bu bölgeye çekiyor.
Bu gibi sebeplerle Dou ve Güney Dou Anadolunun tekstilde


6 www.tekstilteknoloji.com.tr
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13