Page 6 - tekstilteknoloji_mayis
P. 6

tekstilteknoloji_mays_Tekstil Subat 5/5/14 12:41 PM Page 4


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

Tekstil Yatrmlarnn

Yeni Merkezinde, Yeni

Bir Buluma: OTM 2014 Fuar


A New Meeting at The New Center

of Textile Investments: OTM 2014


Necip Güney
Teknik Fuarclk

Tekstil Fuarlar Tekstil Ülkesinde Yaplr sloganyla
yola çktmz ITM Uluslararas Tekstil Makineleri Fuarlar,
dünyann en önemli sektörel organizasyonlarndan birisi
haline geldi. Bunda Türkiyenin, dünyann en önemli tekstil
merkezlerinden birisi olmasnda çok büyük bir pay bulunu-
yor. Çünkü Türkiyede, global ekonomik kriz döneminde bile
tekstil sektörü durmad; yatrmna, üretimine, ihra-
catna devam etti. Türkiyenin lokomotif sektör-
lerinden olan tekstil, özellikle son yllardaki
Ar-Ge, Ür-Ge, kaliteli ve ni üretimi ile de
dünyada tercih ediliyor.
Son yllarda Türkiyede tekstil yatrmla-
r, özellikle Dou ve Güney Dou
Anadolu bölgesinde younlat.
Bunda bar sürecinin yan sra, bu
bölgelere verilen devlet teviklerinin
de önemli pay oldu. Bu bölgelerde
tekstilin bu kadar younlamasn
destekleyen faktörler arasnda; yat-
rm yaplacak alanlarn genilii, i
gücü younluu, üretim maliyetlerinin
(elektrik, su, enerji vb.) düük olmas
da bulunuyor.


Dou ve Güneydou sürekli geliiyor
Bölgede yllardr tekstil üretimi yaplan
Teknik Fuarclk Necip Güney
Gaziantep, Adana, anlurfa, Malatya,
Kahramanmara gibi illerin yan sra; Osmaniye, Adyaman,
Mardin gibi yeni tekstil yatrmlarnn yapld iller de dikkat çeki-
yor. Bu hareketlilik sebebiyle Dou ve Güney Dou Anadolu,
Türkiyenin son dönemdeki tekstil merkezi haline geldi. Biz de
Tüyap ve Teknik Fuarclk olarak yatrmlarn devam ettii bu
dönemde OTM 2014 Fuaryla teknoloji üreticisi rmalar ile böl-
gedeki tekstil üreticilerini Gaziantepte buluturmaya hazrlanyo-
ruz. Çünkü Gaziantep; tekstil youn ehirlerimize yaknl, konak-
4 www.tekstilteknoloji.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11