Page 25 - tekstilteknoloji_mayis
P. 25

tekstilteknoloji_mays_Tekstil Subat 5/5/14 12:43 PM Page 23Gelin ve bizi ziyaret edin


SALON 5 STAND G01de
SALON 4 STAND G09da
den de faydalanarak bunu mümkün klmaktadr.
Sofistike CAD-CAM sistemleri ve mekanik atölyeyle
donatlm Ar-Ge bölümünün yannda, Tekstil
Aratrma Laboratuar da önemli bir rol oynamakta-
dr. Laboratuarda her gün yeni bükme ilemleri test
edilmekte, kalite yükseltilmektedir. Firmann siste-
mi, dünyann her yerinde güvenilir ve hzl hizmet
veren etkin bir Teknik Destek servisiyle tamamlan-
maktadr.
Ratti tarafndan gelitirilen teknolojiler u ürünlere
yöneliktir:
Sentetik ve Yapay plikler
Doal ipek
Teknik plikler
Çift Büküm leri
Krep plikleri
Elastik plik Kaplamalar
Streç plikler
Oyuk Kaplama Makinesi
Krep Dokulu plikler
Diki ve Nak plikleri
Fantezi plikler
Elektronik Hatve Cihaz ETD
USTER QUANTUM 3
®
Telefi azaltn kaliteyi de il!

Tüm iplik temizleyicileri ipli i keser.
Genellikle gerekenden daha fazla
kesme, ipli in iyi temizlendi i
dü üncesini getirir. Bu nedenle ipli in
kullanlabilecek ksm da, kaliteli
kuma ta kullanlmak yerine, telef
olarak zayi olur.

®
USTER QUANTUM 3 bu zayiat
gidermek açsndan farkldr... Bu
yeni nesil temizleyici YARN BODY
TM
kavramna dayal olarak, kesme
seviyeleri üzerinde çal r. Kalite
hedeflerini tam olarak kar layarak,
hiç fire olmadan, sadece sizin
belirledi iniz hatalar keser.

Böylece kalite ve verimlili i
dengelemek ve optimize etmek
açsndan çok etkili bir araçtr!www.tekstilteknoloji.com.tr / 23 www.uster.com/quantum
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30