Page 14 - tekstilteknoloji_mayis
P. 14

tekstilteknoloji_mays_Tekstil Subat 5/5/14 12:42 PM Page 12
S
Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
kSt
til
Ho
ol
ge
ol
ve
St

Ba

Ar
ür
Ar
ku
su
ge
ça
im
St
ve
sis
m

sa
ge
ve
Sc
lenmi pazarlara yaknl, ülkemizin bu corafyada
uz
oluturduu bilinirlik ve güven olgusunu da frsata çevi-
rebilme avantajyla büyüme potansiyelini iyi deerlen- Ka
direcektir. zo
St
m
Uluslararas bir fuar için uygun ehir: Gaziantep
ha
Bölgede tekstil üretim ve ihracatnda merkezleen ür
Gaziantep, kentsel geliimiyle fuar ve yurtiçi/yurtd en
katlmclara cazip bir konumdadr. Ülkemizin en büyük ko
ne
Organize Sanayi Bölgesi Gaziantep ilimizdedir ve büyü-
10
meyi sürdürmektedir. Ayrca 50den fazla otelin hizmet
lar
vermesiyle konaklama imkan artmtr. Bunun yan sra m
yurt d ve yurt içinden yaplan bir çok uçak seferi
Do
sayesinde ulam artlar kolaylatrlmtr. Bu göster-
St
gelerin nda; zengin tarihi, dünya çapnda mutfa
ta
ve alt yapsyla Gaziantep ilimiz uluslararas katlmc
ve ziyaretçileri arlayacak düzeydedir. Katlmclar
bölgenin sektördeki gücü ve istikrarn yerinde gözlem-
lemek, teknolojiler ve ürünler baznda son yenilikleri
görmek, tüm katlmc firmalarla bir arada görüebil-
mek imkanna ulaacaklardr. Fuarda salanacak bire-
bir görümeler ile katlmclarn kuraca i balantlar
sonucunda Gaziantep ilimizdeki ticaret ve ihracat hac-
minin artmasn öngörmekteyiz. Herkesin karlkl
kazançl çkaca bir ortam temin edebilmek üzere
çalmaktayz.12 www.tekstilteknoloji.com.tr
Stä
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19