Page 13 - tekstilteknoloji_mayis
P. 13

tekstilteknoloji_mays_Tekstil Subat 5/5/14 12:42 PM Page 11
CREATIVITY SUCCESS

HERZOG & DE MEURON ISIMLI MIMARLAR TARAFINDAN
TASARLANAN BEIJING ULUSAL STADYUMU


Katma de÷er avantajnz: øsviçre tekstil makine sanayi yenilikçi, baúar odakl bir
iú orta÷dr. Yaratc, maliyet avantajl ve baútan sona sürdürülebilir çözümler ile,
rmalarmz müúterilerine sürekli olarak yeni pazarlar açmakta ve onlar için önemli
bir rekabet avantaj sa÷lamaktadr.


www.factor-plus.ch
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18