Page 12 - tekstilteknoloji_mayis
P. 12

tekstilteknoloji_mays_Tekstil Subat 5/5/14 12:41 PM Page 10


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

Tekstilde Tüm Bölgenin

En Önemli Üretim ve hracat

Merkezi: Gaziantep


The Most Important Textile

Manufacturing and Export Centre

of the Whole Region: Gaziantep

lhan Ersözlü
Tüyap A..


Gaziantepte ilk defa düzenlenecek OTM 2014
Fuarn Teknik Fuarclk ibirliiyle organize etmenin
heyecan ve mutluluunu yayoruz. OTM 2014, bu yl
ülkemizde tekstil makineleri sektöründe yaplacak en
büyük fuar olacaktr. Tüyap Fuarclk Grubu olarak sek-
tördeki 35 yllk deneyimimiz, bilgi birikimimiz ve kaliteli
hizmet anlaymz ile Türkiye ve çevre bölgeleri-
nin en büyük Tekstil Makineleri Fuar olan ITM
Texpo Eurasia Fuarnn organizatörü olarak
sahip olduumuz i tecrübemizi OTM
2014 Fuarna yanstabilmek bizim için
bir önceliktir.

Gaziantepin Türkiye tekstilin-
deki yeri ve önemi
Gaziantep sanayi ve ticarette son
yllardaki geliimiyle çok önemli bir
konuma gelmitir. Özellikle geçen yl
gerçekletirdii 6,5 Milyar TLlik ihra-
catla ülkemiz illeri arasnda 6. sraya
oturmutur. Gaziantep ilimiz Türkiye
ortalamasnn üzerinde bir büyüme
baarsn göstermitir ve bu istikrarn
sürdürmektedir. Bu baaryla Gaziantep
hem bölgenin ekonomik merkezi ve hem de
Tüyap A.. lhan Ersözlü
tekstilde tüm bölgenin en önemli bir üretim
ve ihracat merkezi haline gelmitir.
Artan yatrmlar ile Türkiye tekstilinde özellikle örme
sektöründe ve trikoda stanbuldan sonra ikinci büyük
üretici ve ihracatç konumuna gelmektedir.
Önümüzdeki dönemde Gaziantep ilimiz üreticilerinin
özellikle triko pazarnda markalamada gerekli çalma-
larla istedii seviyeye gelebilmesiyle bölgede konumunu
güçlendireceine inanyorum. Çevre bölgelerde hedef-10 www.tekstilteknoloji.com.tr
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17