Page 9 - tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat
P. 9

tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat 3/18/14 5:41 PM Page 5
The Comfort of Competence R 60 Open End plik Makinas

Yeni tam otomatik open end iplik makinala-
Rieter sayesinde arkanza yaslann ve rahatlayn r kalite, verimlilik ve esneklik bakmndan
daha az enerji gereksinimleri ile yeni stan-
dartlar koyar. Yeni S 60 eirme ünitesinin
gelitirilmi eirme stabilitesi, dier open
end makinalarna göre daha iyi iplik kalite-
si ile %5 orannda verimlilik artna olanak
verir. 540 rotor ve 4 hzl robot ile verimlilik
potansiyeli olaan üstüdür. Makinann iki ta-
rafnn birbirinden bamsz olmas sunulan
dier bir esnekliktir. AEROpiecing® konsepti
ile iplie benzer eklemeler sayesinde sala-
nan üniform iplik kalitesi R 60 kullanclar-
n pazarda lider iplik tedarikçisi pozisyonun
getirir. Eirme ünite-
sinin yeni tasarm ve
kontroller çalmay
kolaylatrr ve iletim
maliyetlerini düürür.

www.rieter.com
Size özel düzenlenmi destein key ni ve rahatln sürün. ini son derece
iyi bilen personelimiz ilk toplantdan iplik iletmenizin sorunsuz bir ekilde
çalmaya balamasna kadar hep yannzdadr. Geri kalan düünmeyin Rieter
dört eirme sistemi teknolojisini de salamaktadr. Pazar etkisi ve ekonomik
açlardan yapacanz tüm yatrmlar için gerekli danmanlk hizmetlerini en üst
düzey yetkinlikle verecektir. Uzmanlam hizmetlerimizden yararlann ve Rieter
ile ortak olmann key ni yaayn.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14