Page 30 - tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat
P. 30

tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat 3/18/14 5:44 PM Page 26
NEWSGÜNDEM Hazrgiyim Sektörünü Temsil


Eden Derneklerle Türk Moda

Endüstrisinin 4 Yllk Yeni

Rotas Belirlendi


A New 4-Years Route Is Set for


Turkish Fashion Industry with
Garment Associations


TGSD, OTAD, LASAD, MESAD, BATAD, KYSD, TGSAD, TRSAD ve MTD bakanlaryla bir-
likte sektörün gelecek 4 yldaki hedeerini açklayan Hikmet Tanrverdi, Ekonomi Bakan
Nihat Zeybekçiye sunduklar 35 maddelik sorun paketi sunduklarn söyledi.
Announcing the sectoral objectives for the oncoming 4 years with the Heads of TGSD,
OTIAD, LASIAD, MESIAD, BATIAD, KYSD, TIGSAD, TRISAD and MTD, Hikmet Tanriverdi said
that they submitted a 35-point issues package to Nihat Zeybekçi, Minister of Economy.

stanbul Hazrgiyim ve Konfeksiyon hracatçlar
Birlii (HKB) önderliinde bir araya gelerek sektörün 4 yllk
yeni rotasn çizen hazr giyimciler, 2017 sonu için belirledikleri
30 milyar dolarlk ihracat hedeni yakalayabilmek için ekonomi
yönetimine ilettikleri 5 maddelik acil sorun listesinin çözüme
kavuturulmasn istediler.
Moda endüstrisindeki risk ve avantaj-
larn masaya yatrlarak yeni yol hari-
tasnn çizildii toplantya HKB
Bakan Hikmet Tanrverdi ve yönetim
kurulunun yan sra; Türkiye Giyim
Sanayicileri Dernei (TGSD) Bakan
Cem Negrin, Osmanbey Tekstilci
adamlar Dernei (OTAD) Bakan Ali
Ulvi Orhan, Laleli Sanayici ve
adamlar Dernei (LASAD) Bakan
Gyaseddin Eyyüpkoca, Merter
Sanayici ve adamlar Dernei (MES-
AD) Bakan Yusuf Gecü, Bayrampaa
Tekstil ve Sanayici adamlar Dernei
(BATAD) Bakan Aydn Erten,
Konfeksiyon Yan Sanayicileri Dernei
(KYSD) Bakan Osman Ege, Tüm ç
Giyim Sanayicileri Dernei (TGSAD)
Bakan rfan Özhamaratl, Türkiye
Triko Sanayicileri Dernei (TRSAD)
HKB Bakan Hikmet Tanrverdi
Bakan Mustafa Balkuv ile Moda
Head of IHKIB, Hikmet Tanriverdi
Tasarmclar Dernei (MTD) Bakan
Mehtap Elaidi katld. HKB Bakan Hikmet Tanrverdi, sektörün
4 yllk yeni rotasn belirlerken, hakim pazarlarda daha da güç-
lenip, bata ABD ve Japonya olmak üzere uzak ülkelerde tasa-26 www.tekstilteknoloji.com.tr
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35