Page 26 - tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat
P. 26

tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat 3/18/14 5:43 PM Page 22
NEWSGÜNDEM Avrupal Tekstil Üreticileri


Yönetimi lk Kez Bir Türk Bakana

Teslim Ediyor


European Textile Manufacturers Leave the

Wheel House to a Turkish Chairman for

the First Time

Eurocoton (Avrupa Tekstil Üreticileri Birlii) Bakanlar Kurulu, 16-17 Haziranda yaplacak
Genel Kurulunda Ebakanlk görevini Türkiye Tekstil Sanayii verenleri Sendikasn temsil
eden Mustafa Denizer e verecek.
Eurocoton (European Textile Manufacturers Association) Board of Directors will appoint
Mustafa Denizer representing Turkish Textile Employer's Association as the Co-Chairman in
the General Meeting on 16-17 June.

Avrupal tekstil üreticileri yönetimi ilk kez bir Türk
bakana teslim ediyor. Eurocoton (Avrupa Tekstil Üreticileri
Birlii) Bakanlar Kurulu, 16-17 Haziranda yaplacak Genel
Kurulunda Ebakanlk görevini Türkiye Tekstil Sanayii
verenleri Sendikasn temsil eden Mustafa Denizere verecek.
ABnin, Amerika ile serbest ticaret anlamas görümelerinin hz
kazand süreçte Türkiyenin Eurocoton
Ebakan olarak Avrupa tekstili adna söz
sahibi olmas, Türk tekstil sektörünün müza-
kere masasnda elini güçlendirecek.
stanbul- 1961 ylnda kurulan ve çalma
hayatnn en köklü tekilatlarnn banda
gelen Türkiye Tekstil Sanayii verenleri
Sendikas, uluslararas platformda Türk tekstil
sektörünü baaryla temsil ederken, bu baa-
ry taçlandran bir gelime de Avrupadan
geldi. Avrupann pamuklu tekstil üreticileri
tarafndan 1958 ylnda kurulan Avrupa
Tekstil Üreticileri Birlii (Eurocoton), 16-17
Haziran 2014 tarihinde gerçekletirilecek
olan Genel Kurulunda Eurocoton Ebakanlk
görevinin Türkiye Tekstil Sanayii verenleri Eurocoton Ebakan Mustafa Denizer
Eurocoton Co-Chairman Mustafa Denizer
Sendikasn temsil eden Mustafa Denizere
verilmesini kararlatrd. Dier Ebakanlk görevini ise Alman
Tekstil Terbiye, plik, Dokuma ve Teknik Tekstil Sanayi Birliinin
temsilcisi yürütecek.
Türkiye Tekstil Sanayii verenleri Sendikasnn üyeleri arasnda
yer alan Ören Bayan Tekstil San. ve Tic. Ltd. ti. ve Dikta
A..nin Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Denizer, 28 Haziran
2013 tarihinde gerçekletirilen 53. Eurocoton Genel Kurulunda
Bakan Yardmclna seçilmiti. Aradan geçen 9 aylk süre
zarfnda, Türk tekstil sanayiinin gelitirilmesi, çkarlarnn artrl-
mas ve Eurocoton üyelik yapsnn geniletilmesi üzerinde
çalmalar yaplarak önemli gelimeler kaydedildi.
4 Mart 2014 tarihinde Brükselde gerçekletirilen Eurocoton
Bakanlar Kurulu Toplantsnda, 16-17 Haziran 2014 tarihinde
22 www.tekstilteknoloji.com.tr
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31