Page 22 - tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat
P. 22

tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat 3/18/14 5:43 PM Page 18
NEWSGÜNDEM

Gaziantep ekonomisi büyümeye, sanayi üretimi ve ihracatn artrmaya devam ediyor.
Gazianteps economy keeps developing, increasing industrial production and exports.
hracatçlarmz, ekonomik kalknmaya önemli
katk salyor
Türkiyenin ve Gaziantepin büyümesini sürdürebilir klmak
için ihracatçlara önemli görevler dütüünü ifade eden
Konukolu, her firmann mutlaka yurt dna açlarak ürünle-
rini satmay hedefleri arasna koymas gerektiine iaret etti.
Konukolu, yeni yla ihracatta artla baladklarn anmsa-
tarak, unlar kaydetti: lk iki ayda ihracat rakamnn 1 milyar
dolar amasnn gururunu
yayoruz. Gaziantep ekono-
misi büyümeye, sanayi üreti-
mi ve ihracatn artrmaya
devam ediyor. Artk bütün
dünyaya mal satar hale gel-
dik. Bu yl dünya ekonomisin-
deki olumlu beklentiler ihra-
catmza da olumlu yansya-
caktr. Özellikle yakn bölge-
mizdeki ülkelerde yaanan
sorunlarn bitmesi durumun-
da önümüzdeki dönemde
ihracatmzn daha iyi nokta-
lara geleceine inanyoruz.
Gaziantepli iadamlarnn,
yüzyllara dayanan üretim ve
Ocak-ubat dönemi dikkate alndnda ise Gaziantep ihracat bir
ticari bilgisiyle ekonomik kal- önceki yln ayn dönemine göre %10,2 orannda artarak 1 milyar 85
knmaya önemli katk sala- milyon 809 bin dolara yükseldi
Considering the January-February period, the export from
dn vurgulayan GSO Gaziantep has increased by 10.2% compared to the same period
Bakan Konukolu, 2023 of the last year and reached 1 billion 85 million 809 thousand
dollars in total.
hedeflerini tutturmada kararl
olduklarn, bu dorultuda ihracat rakamn daha yukarya
tamak için üretim yelpazelerine yüksek katma deerli ve
markal ürünler katmaya önem verdiklerini sözlerine ekledi.
18 www.tekstilteknoloji.com.tr
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27