Page 20 - tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat
P. 20

tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat 3/18/14 5:42 PM Page 16
NEWSGÜNDEM Gaziantep hracatn ubat Aynda


%13,6 Orannda Artrd


Gaziantep Has Increased the Exports in

February By 13.6%


hracat rakamlarn deerlendiren Gaziantep Sanayi Odas (GSO) Yönetim Kurulu Bakan
Adil Konukolu, Gaziantepten bu yln ubat aynda geçen yln ayn ayna göre %13,6
orannda artla toplam 528 milyon 813 bin dolar deerinde ihracat yapldn bildirdi.

Gaziantep Chamber of Industry Chairman of The Board Adil Konukolu, evaluating export
records, stated that in February the export from Gaziantep has increased by 13.6% compared
to the same period of the last year and reached 528 million 813 thousand dollars in total.

hracat rakamlarn deerlendiren Gaziantep Sanayi
Odas (GSO) Yönetim Kurulu Bakan Adil
Konukolu, Gaziantepten bu yln ubat aynda
geçen yln ayn ayna göre %13,6 orannda artla
toplam 528 milyon 813 bin dolar deerinde ihracat
yapldn bildirdi.
Aylk ihracata göre
Gaziantepin, ubat
aynda en fazla ihra-
cat yapan iller arasn-
da 6. sradaki yerini
koruduunu hatrlatan
Konukolu, u bilgileri
verdi: Ocak-ubat
dönemi dikkate alnd-
nda ise Gaziantep
ihracat bir önceki yln
ayn dönemine göre
%10,2 orannda artarak Gaziantep Sanayi Odas (GSO) Yönetim Kurulu Bakan Adil Konukolu
Gaziantep Chamber of Industry Chairman of The Board Adil Konukolu
1 milyar 85 milyon 809
bin dolara yükseldi. 2012 yl Ocak-ubat döneminde
ise Gaziantepten 985 milyon 507 bin dolar deerin-
de ihracat yaplmt.
hracat rakamlarndaki artn kendilerini mutlu etti-
ini belirten Konukolu, Tüm sanayicilerimiz, dar-
daki acmasz rekabet ortamna ramen ihracat
yapyor.
Aldmz sonuçlar ise buna deiyor. Özveriyle ve
yorulmadan çalan tüm ihracatçlarmz ve ekibini
kutlarm dedi.16 www.tekstilteknoloji.com.tr
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25