Page 18 - tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat
P. 18

tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat 3/18/14 5:42 PM Page 14
NEWSGÜNDEM Türkiye hracatnn %4,3ünü


Gaziantep Yapt


4.3% of Total Exports of Turkey was

from Gaziantep

Eyüp Bartk: Türkiye ihracat ubat aynda geçen yln ayn dönemine göre %4,3 orannda
bir artla 12 milyar 93 milyon dolar düzeyinde gerçekleti. Gaziantep ise ayn dönemde
ihracatn %13,6 orannda artrd ve toplam ihracatn %4,3ünü gerçekletirme baarsn
gösterdi.
Eyüp Bartk: Turkey exports have been about 12 billion 93 million dollars with 4.3% increase
compared to the last period of year in February. Gaziantep has increased its exports by
13.6% in the same period and succeeded to export 4.3% of the total amount.

Gaziantepin ubat aynda %13,6 orannda artla
Türkiye toplam ihracat artnn üzerinde bir art saladnn
altn çizen Bartk, Türkiye ihracat ubat aynda geçen yln
ayn dönemine göre %4,3 orannda bir artla 12 milyar 93 mil-
yon dolar düzeyinde gerçekleti. Gaziantep ise ayn dönemde
ihracatn %13,6 orannda artrd ve toplam ihracatn %4,3ünü
gerçekletirme baarsn
gösterdi. Bu baarya imza
atan Gaziantep i dünyasn
kutluyorum. Ancak baary
sürdürülebilir klmak için
gelecei iyi okumak zorunda-
yz. Gelecek bize teknoloji
diyor, katma deer diyor, zen-
gin pazarlar diyor eklinde
konutu.
Giriimcilikteki baarmz ve
cesaretimizi teknolojik yat-
rmlarda kullanma zaman
geldi diyen Eyüp Bartk,
Gaziantep Ticaret Odas Bakan Eyüp Bartk
hracatmza konu olan pazar Gaziantep Chamber of Commerce President Eyüp Bartk
ve ürün portföyümüzü gözden geçirmeliyiz. Artk parann azal-
d ve azalmaya da devam edecei açk olan küresel ekono-
mide rekabet edebilmek ve kazanabilmek için katma deeri
yüksek ürünler üretip bunlar alm gücü yüksek tüketicilerin var
olduu zengin pazarlara sunmak zorundayz. Teknolojiye yat-
rm yapmak zorundayz.
Ancak bu ekilde dünyann 10.büyük ekonomisi olma hedene
ilerleyebiliriz eklinde konutu.
14 www.tekstilteknoloji.com.tr
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23