Page 16 - tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat
P. 16

tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat 3/18/14 5:42 PM Page 12S
NEWS TGÜNDEM sSc
fir
a
se
to
ip
he
19
fir
G
ge
ko
Ha
ka
fin
büyük bir üretim salar. Yeni modeli 80 iden 96 iye çkmtr
hi
ve üretimi %20 artmtr. Bu arta ramen enerji tüketimi %20 20
azalmtr. M
S.
te baz yenilikler sa
ka
ITM 2012 ve ITM 2013 Fuarlarnda Türkiye tantm yaplan ve
SS
büyük ilgi gören Vortexin yenilenmi teknolojik özellikleri öyle:
ke
Makinenin çk hz 450 den 500 metre/dakikaya çkm ki
durumda. Splice Monitor ile splicelarn kalitesini kontrol edile- bi
bilmektedir. tü
Splice Robotlar hzlandrlmtr. Makine üzerindeki bilgisayar en
su
sisteminin software i tamamen yenilenmitir, daha büyük bir
ekran ve daha kolay ulalabilir bir arayüz ile artk cep telefo-
Pa
nundan bile makina bilgilerine ulalabilmektedir. Çallacak i
plik tipine göre seçilen nozzle lar iplik kalitesinin daha da iyi- te
lemesine yönelik gelitirilmitir. He
En önemlisi teknolojisi oturmu olan Vortex III 870te kullanm lo
se
kolaylna büyük önem verilmi; çekim parçalarna ulam ve
çö
deiimi kolaylatrlm, birçok parçann deiimi için herhangi
ça
bir alete gerek duyulmamaktadr. Bakm kolayl düünülerek
küçük ama önemli deiikliklerde yaplmtr.


Dayankllk en üst düzeyde
Hava ile eirilmi Vortex iplii farkl bir yapda olup özellikleri
Compact Ring ipliine yakndr. En büyük özellii tüysüzlüü ve
emiciliidir.
Böylece Vortex ipliinden yaplan kumalarda Peeling (tüy-
lülük oran) çok düüktür ve sürtünmeye kar çok dayank-
ldr. Emicilii dolaysyla dier ipliklere göre renkleri daha
canl göstermektedir, deformasyona ve ykamaya daha
dayankldr. Vortex u anda hava jetli iplik makineleri piya-
sasnda tecrübe, kalite ve gelimi teknolojisi ile rakipsiz
denebilecek bir konumdadr.
Türkiyede u anda 150nin üzerinde Vortex makinesi çal-
maktadr.12 www.tekstilteknoloji.com.tr
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21