Page 14 - tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat
P. 14

tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat 3/18/14 5:42 PM Page 10
NEWSGÜNDEM Murata - Vortex Hava Jetli plik


Makinesi, OTM 2014te


Murata Vortex Air-Jet Yarn Machine

will be at OTM 2014

Vortex teknolojisi ile sektörde bir adm öne geçmeyi baaran Japon Murata rmas, Türkiye
mümessili nta Makine Ltd. ile beraber katlaca OTM 2014 Fuarnda en yeni ve en gelimi
modeli olan Vortex hava jetli makinesiyle ov yapmaya hazrlanyor.
Successful in taking one step ahead with Vortex technology, the Japanese company Murata pre-
pares to show of with the latest and the most advanced model of Vortex Air-Jet Machines in
OTM Fair 2014, in which the company will attend with its representative of Turkey, Inta Makine Ltd.

plik teknolojileri üretiminde dünyann lider
rmalarndan olan Murata-Japonya, Türkiye mümessili nta
Makine ile OTM 2014 Fuarnda yer alarak Vortex teknolojisini
sunacak. Tekstil endüstrisinde kullanlan bobin makinelerinde
tartmasz olarak lider pozisyonunda bulunan Murata, ayn
zamanda yeni Vortex hava jetli iplik teknolojisinin (Vortex) de
lideri olarak sektörde faaliyet gösteriyor. Vortex plik Makineleri,
Hava Jeti ile eirme sisteminin mucidi olan Murata markasnn
CER eridinden iplik üreten bir makinesidir. Hava Jetli eirme
teknolojisi Muratann yaklak 25 senedir kulland bir tekno-
loji olup Vortex ismi altnda 1997den beri üretilmektedir. 97-
2003 aras 810 ve 851 modelleri, 2003-2012 aras 861
modeli olarak piyasa sunulmutr. Son modeli olan Vortex III
870 modeli ITMA Barcelonada müterilere tantlmtr. Bir
Vortex tesisi, kompakt ring iletmesi ile karlatrldnda %30
daha az yer kaplar, %30 daha az enerji tüketir ve %60 daha az
personel gerektirir. bana üretimi ring ve OEye göre 3 kat
fazladr. Ksaca daha düük bir maliyetle, daha hzl ve daha
10 www.tekstilteknoloji.com.tr
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19