Page 11 - tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat
P. 11

tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat 3/18/14 5:42 PM Page 7 GÜNDEM
NEWSItema, ITM 2013 Fuarnda son teknolojileriyle yer ald.
Itema, took place with the latest technologies at ITM 2013 Exhibition
A9500 Hava Jetli Dokuma Makinesi: Itema güvenilir,
yüksek hz performansna sahip, sürekli kuma kalitesi ve
müterilerin, hzla deien pazar beklentilerini karlama-
larn salayan yeni bir çta belirliyor. Mekanik ve elektro-
nik parçalarnn önemli bir ksm rapierli modeller ile tama-
men deitirilebilir özelliktedir. Böylece hem hava jetli
hem de rapierli modelleri kullanan müteriler için yedek
parça maliyeti dümektedir.
Dokunmatik tam renkli ekran ile New Common Platform
(NCP) bir yandan hava tüketimini ve israf azaltrken bir
yandan da kaliteye etki eden makine ayarlarn optimize
etmek için ideal bir konsoldur. Uzaktan eriime imkan tan-
yan sistem, kontrol ve arza tehisi de destekler. A9500
gelimi teknolojiyi kullanc dostu yazlm ile buluturuyor.

P7300HP Projektilli Dokuma Makinesi: Teknik
kumalar için en geni dokuma eni!
P7300HP V8 projektilli dokuma makinesi bir miktar tant-
ma ihtiyaç duymaktadr. P7300HP makinesinin daha geli-
tirilmi versiyonudur ve gelecein pazar ihtiyaçlarn
hedeflemektedir.
Teknolojik avantajlar, özetle, projektilli dokuma makinesi
teknolojisinin üstünlüünü bir kez daha gösteriyor. Düük
enerji tüketimi, çok yönlülüü ve sürekli deien pazar ihti-
yaçlarna çarpc derecede adaptasyonu, projektilli doku-
ma makinesi yatrmn, güvenli ve mükemmel geri dönü
salayan bir yatarm yapmaktadr. Projektilli dokuma
makinesi, özellikle teknik kumalar için en uygunudur.
www.tekstilteknoloji.com.tr / 7
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16